Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler klinikapotekare efter goda resultat

Skånes universitetssjukhus mer än fördubblar antalet kliniska apotekare efter att de kunnat visa en kraftig minskning av antalet patienter med olämpliga läkemedel.

Antalet äldre patienter med olämpliga läkemedel minskade vid Skånes universitetssjukhus, SUS, med 30 procent under det första kvartalet 2013 jämfört med 2012. Och då hade 2012 redan inneburit en minskning jämfört med tidigare år.

Arbetet med att belysa och motverka olämpliga läkemedel till äldre har pågått länge och varit långsiktigt på Skånes universitetssjukhus där man har gjort informationsfoldrar, arbetat med utskrivningsinformation och gjort läkemedelsgenomgångar, berättar Per Holmér, chefapotekare på SUS.

Men när man i höstas anställde tre divisionsapotekare som fick ett större ansvar för olika kliniker både på universitetssjukhuset i Malmö och i Lund tog det fart ordentligt på efterfrågan.

– Vi kunde då börja göra läkemedelsgenomgångar på kliniker där vi inte gjort det tidigare och det gjorde att läkarna blev mer engagerade och sedan spreds detta läkare emellan, säger Per Holmér.

De kliniska apotekarna arbetar i team tillsammans med läkare och sjuksköterskor och det är så som deras kompetens används bäst, menar Per Holmér. Han kan nu visa siffror på att det lönar sig att anställa apotekare.

– Vi har gjort kalkyler och utfallet av dem är positivt. Det har gjort att det aldrig har varit en besvärlig fråga när jag har velat diskutera det här. Istället har vi titta på hur stort behov vi har och sedan utgått ifrån det, säger han.

Och det innebär nu att han nu kan anställa fyra nya klinikapotekare, den första började redan tidigare i maj och den sista kommer att börja i mitten av augusti.

– Jag är jättenöjd över det, säger Per Holmér.

Intresset för klinisk farmaci och klinikapotekare ökar nu kraftigt inom landstingsvärlden i takt med att alltmer data visar vinsterna med att ha en väl fungerande läkemedelsanvändning från början, både för patienterna och för vårdgivarna.

Och Per Holmér menar att landstingen kan vara den nya arbetsmarknaden för apotekare i framtiden.

– Ja, jag tror det. Sedan tror jag att det inom öppenvårdsapoteken när det gäller kvalitet, kompetens och utbildning säkert kommer att finnas utrymme också. Men absolut finns det mycket apotekare kan göra inom landstingsvärlden, säger han.

Andra läser