Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apotekens Service i IT-bråk

Apotekens Services upphandling av IT-plattform för det personliga hälsokontot har överklagats av tre leverantörer som menar att den var för luddig.

Regeringen beslutade tidigare i år att bidra till att utveckla tekniken för ett personligt hälsokonto.

Det är som är en personlig, digital, plats för lagring av sin hälsoinformation.

Här kan medborgare som vill lagra dokument från vården som journaler, läkemedel- och vaccinationslistor med mera.

Socialdepartementet gav Apotekens Service i uppdrag att ta fram de tekniska förutsättningarna för ett hälsokonto.

Och nu har alltså deras upphandling, där Capgemini tidigare i maj fick uppdraget, överklagats av tre av leverantörerna som inte fick uppdraget – Vita Utilities, Infogosoft och Compugroup Medical Sweden, CGM.

– Vi anser att upphandlingen ska göras om eftersom förfrågningsunderlaget och har sådana omfattande brister att det inte går att förstå vad som efterfrågats, säger Daniel Andersson, affärsområdeschef för strategiska konsulttjänster på CGM till tidningen Computer Sweden.

– Det är heller inte klart vad vi mätts på utan det hela känns väldigt subjektivt och slarvigt. Sammantaget står detta i strid med de grundläggande principerna för offentlig upphandling. Principerna för poängsättningen ger för stort utrymme för godtycke och får anses medföra en i princip fri prövningsrätt för Apotekens Service, säger Daniel Andersson vidare.

På Apotekens Service AB vill man dock vare sig kommentera anklagelserna eller processen.

– Vi kan inte säga någonting nu när det är en juridisk process som pågår. Det ligger hos domstolen att avgöra, säger Eva Leach Elfgren, projektledare för hälsokontot.

Tanken var att hälsokontot skulle lanseras i Sverige under den andra halvan av 2013, men nu kommer den tidplanen inte att hålla, berättar Eva Leach Elfgren.

– Självklart blir den förskjuten nu så tidplanen blir ju väldigt osäker, det är domstolen som håller i processen och den kommer att avgöra hur tidplanen kommer att se ut framöver, säger hon.

Men hon har inte fått något besked om hur lång tid det kan ta.

Enligt medieuppgifter handlar affären om i storlekordningen 230 miljoner kronor, men det står mer på spel än så.

Uppdraget att konstruera det personliga hälsokontot ses som en mycket strategisk affär eftersom Sveriges regering är först i världen med att som stat gå in och ta ett initiativ för att få till en bra och säker lösning.

Den som har det uppdraget på sitt CV har en klar fördel när resten av Europa kommer att vilja göra liknande lösningar, menar branschbedömare.

Fakta: Personligt hälsokonto
Det personliga hälsokontot är tänkt som ett digitalt lagringsutrymme där varje medborgare som så önskar kan lagra sin hälsoinformation från olika vårdgivare och informationskällor. Med ett hälsokonto är det möjligt att samla journaler, information om vaccinationer, information från mödravården, läkemedelsförteckningen och en hel del annat på ett och samma ställe. All information på kontot är kopior på dokument som finns på olika håll i vården. Kontot hjälper till att samla dem för individen och det är individen som äger informationen och kan besluta vad som ska finnas där och inte, vem som ska ha behörighet att läsa och inte liksom om kontot ska raderas.

Svensk Farmaci har försökt att nå företrädare för Compugroup Medical Sweden under dagen utan framgång.

Mest läst