Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Beslutsstöd ska visa könsskillnader i effekt

Vissa läkemedel ger en annan behandlingseffekt hos kvinnor än hos män. Det ska tydliggöras i det nya beslutsstöd som tas fram av Stockholms läns landsting och kommer på Janusinfo i höst.

Sömnmedlet zolpidem (Stilnoct mfl) bryts ned långsammare av kvinnor än av män.

Därför har den amerikanska läkemedelsmyndigheten, FDA, redan ändrat doseringsrekommendationen för preparatet så att kvinnor ska ges halva dosen.

Någon sådan förändring i dosrekommendationen har inte skett i Europa ännu, men till hösten kommer ett nytt beslutsstöd att förmedla denna och liknande information om könsskillnader i läkemedelseffekt.

Det är projektet Genus på Janus som har initierats av professor Karin Schenk-Gustafsson, ordförande för Centrum för genusmedicin vid Karolinska institutet och som nu utvecklas av Stockholms läns landsting. Beslutsstödet kommer till att börja med ligga på webbplatsen Janusinfo.

– På senare år har man börjat uppmärksamma att det finns en del skillnader mellan kvinnor och män när det gäller farmakokinetik. Det har tidigare sällan funnits genusanalyser med i läkemedelsstudier, men nu har man alltmer börjat förstå att det vore bra att göra det eftersom det kan finnas skillnader, säger Emma Hultén, apotekare och projektledare för Genus på Janus vid Stockholms läns landsting.

– Utifrån den kunskapen har vi tänkt att det vore bra att sammanställa den information som finns på ett strukturerat och lättillgängligt sätt där det ska vara kort, kliniskt relevant och konkret information, säger hon.

Apotekare skriver texterna som sedan faktagranskas av kliniska experter inom respektive terapiområde innan de läggs ut.

När beslutsstödet görs tillgängligt i september i år kommer databasen innehålla ett 50-tal substanser, men kommer att byggas ut efterhand.

Initialt kommer det att handla om läkemedel inom hjärta-kärl och neurologi som finns på Stockholms läkemedelskommittés Kloka lista samt ett mindre urval redan kända substanser som zolpidem till exempel.

Riktigt hur de ska hantera situationen med zolpidem där den amerikanska läkemedelsmyndigheten rekommenderar en sänkt dos medan de europeiska myndigheterna inte gör det (ännu), vet inte Emma Hultén, men hon vill ändå var tydlig med att ansvaret för en förskrivning alltid ligger hos förskrivaren.

– Ett beslutsstöd är ett stöd för att visa vilken evidens och vilket underlag som finns, men det är alltid den förskrivande läkaren som måste fatta sitt eget beslut, säger hon.

Även om beslutsstödet utvecklas av Stockholms läns landsting så kan webbplatsen Janusinfo nås av alla i hela landet vilket också innebär att det kan bli en hjälp för landets alla farmaceuter.

Mest läst