Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt avtal klart för apoteksfarmaceuter

Sveriges Farmaceuter har träffat ett nytt branschavtal för apoteksanställda farmaceuter.

Det nya treåriga avtalet reglerar relationerna mellan farmaceuter på apotek och arbetsgivarna och är, precis som tidigare år, sifferlöst – det vill säga det finns ingen procentsats som säger hur mycket lönen ska öka.

– Vi har haft sifferlöst ett tag och vi har sett att vi har haft ett bättre utfall än de som har haft en siffra. Siffran blir oftare ett tak i löneförhandlingen än den miniminivå det är tänkt att vara och det vill vi gärna undvika, säger Monika Löfberg, ordförande i Apotekssektionen som ansvarat för avtalsförhandlingarna i Sveriges Farmaceuter.

Den fråga som diskuterats mest före avtalförhandlingarna var rätten till fyra veckors sammanhållen semester, men där kom parterna inte överens trots hårda förhandlingar.

– De fyra första dagarna gick åt helt till denna fråga. Men vi kom fram till att arbetsgivarna motkrav för rätten till fyra veckors sammanhållen semester inte var rimliga. Det handlade om att man skulle kunna jobba sexdagarsveckor med 50 timmars arbetstid med enbart måltidsuppehåll. Vi tyckte inte att det var värt det, säger Monika Löfberg.

Utan att göra avkall på någon av dessa frågor lyckades Sveriges Farmaceuter ändå få till en ändring som ökar möjligheten för medlemmarna att få fyra veckors semester.

– Vi fick till en ändring i avtalstexten så att nu är det tydligt att det är fyra veckors sammanhållen semester som är målet. Tidigare stod det att det var tre veckor, nu står det att det är fyra veckor som är målsättningen. Och det känns i varje fall som ett steg åt rätt håll, säger Monika Löfberg.

Men Monika Löfberg är ändå nöjd med utfallet av förhandlingarna eftersom förbundet i många mindre frågor har lyckats driva igenom sina önskemål.

– Vi får nu en säkrare löneprocess med förstärkningar i hur lönerevisionen ska gå till och vad företagen ska redovisa så att vi kan följa upp löneutvecklingen. Vi ska titta på chefernas situation för att se hur man ska förbättra deras arbetsmiljö. Vi får större möjligheter till fyra veckors semester och vi har flyttat många frågor till lokal nivå. De olika kedjorna vill ju fortsätta att ha individuella lösningar på många frågor, men nu har vi fått till tydligare regler som blir en väg framåt för att hitta lösningar, säger hon.

Hon ser det nya avtalet som ett första steg mot en bättre arbetssituation för landets farmaceuter.

– Vi har fått vägar framåt. Vi ska ta fram en plan för framtiden, säger hon.

Men det innebär också att mycket av arbetet återstår att göra. Mycket kommer därför att bero på kommande års lokala förhandlingar där de fackliga förtroendevalda kommer att vara drivande, men även de enskilda medlemmarna har en viktig roll att spela, menar Monika Löfberg.

– Mycket ligger det ju på oss fackliga att se till att man verkligen genomför de här arbetena som man har sagt att man ska göra. Men vi behöver hjälp ifrån medlemmarna, att de hör av sig till sin lokala Akademikerförening och berättar om hur det egna företaget agerar och lever upp till våra avtal. Vi har nu fått arbetsgivarna att gå med på saker som vi ska göra. Men självklart måste vi alla hjälpas åt att bevaka att det verkligen blir gjort också, säger hon.

Mest läst