Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Var tionde över 75 får olämpliga läkemedel

Var tionde person över 75 år i Sverige behandlas med olämpliga läkemedel. Det visar nya siffror från Socialstyrelsen.

– Det är allvarligt eftersom det handlar om en kunskap som inte verkar finnas ute bland läkarna som förskriver dessa läkemedel, säger Marianne Lidbrink, projektledare för Äldreguiden på Socialstyrelsen.

Felaktig läkemedelsbehandling ligger bakom drygt en fjärdedel av alla vårdskador, enligt Socialstyrelsen. Många av skadorna skulle kunna undvikas genom bättre ordinationer och regelbundna läkemedelsgenomgångar.

För personer över 75 år som bor i särskilt boende, och därmed har ett större vårdbehov, varierar andelen som får olämpliga läkemedel kraftigt mellan de olika länen där Gotland är bäst med knappt tio procent och Blekinge är sämst med närmare 20 procent som får olämpliga läkemedel.

– Det är anmärkningsvärt stor skillnad mellan länen. Och då är det ju något som man borde kunna se över. Det här är ju något för läkemedelskommittéerna, säger Marianne Lidbrink.

För första gången finns även resultat om förskrivningen för personer med hemtjänst med i Äldreguiden och det visar att i väldigt många län är det faktiskt i denna grupp som flest med olämpliga läkemedel finns.

– Det är ju något vi har misstänkt tidigare eftersom att vi har fått höra att de i särskilt boende nog klarar sig, men att det är de som bor hemma som är illa ute, säger Marianne Lidbrink.

Även andelen i befolkningen som har tio läkemedel eller fler är hög, elva procent totalt i Sverige och 20 procent bland de som bor i särskilt boende samt 18 procent av de som har hemtjänst.

Även här skiljer länen sig åt och i flera är det just personer med hemtjänst som utgör den största andelen.

Äldreguiden är en webbsida som Socialstyrelsen driver på ett direkt uppdrag av regeringen.

Syftet är att ta fram och presentera data om landets alla äldreboenden och hemtjänster för att ge äldre en möjlighet att jämföra kvaliteten hos dessa i landets alla kommuner.

En del av uppgifterna som samlas in handlar om läkemedelsförskrivning och läkemedelsgenomgångar. Men det är mycket information som ska samsas och det är inte helt intuitivt upplagt.

En äldre person med fler än tio läkemedel, några olämpliga klarar knappast att navigera runt bland uppgifterna.

– Jag vet. Det här är ett dilemma. Samtidigt är det så mycket information så det är svårt att göra det begripligt. Vi har ändå skalat ned antalet uppgifter betydligt, säger Marianne Lidbrink.

Socialstyrelsen har även samlat in uppgifter om läkemedelsgenomgångar, men de är inte lika tillförlitliga som de övriga uppgifterna i Äldreguiden eftersom Socialstyrelsen ännu bara kan ställa frågan till de olika enheterna och de får svara efter eget samvete, eller kunskap.

Till exempel visade det sig att äldreboendena i Blekinge län rasade i andelen som hade fått en läkemedelsgenomgång från närmare 70 procent 2011 till 40 procent 2012.

– Just Blekinge var jag i särskild kontakt med eftersom deras siffror sjönk så markant i den här mätningen jämfört med tidigare, säger Marianne Lidbrink.

Det visade sig att personalen hade fått utbildning om vad som verkligen var en läkemedelsgenomgång.

– De har nu rapporterat riktiga läkemedelsgenomgångar, säger hon.

I snitt angavs i undersökningen att 73 procent av de personer som bor i permanent särskilt boende och korttidsboende haft en läkemedelsgenomgång under de senaste 12 månaderna. En ökning med fyra procent, men det är alltså siffror som ska tas med en, eller flera nypor salt.

Till Äldreguiden >>

Till Socialstyrelsens sammanställning av de nya uppgifterna >>

Mest läst