Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SKL föreslår nya regler för p-piller

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, föreslår att samma regler för p-piller ska gälla i alla landsting för kvinnor upp till 25 år. Och att det som mest ska kosta 100 kronor per år.

Landstingen har idag olika regler för hur p-piller subventioneras, både vad gäller pris och tid som subventionen gäller.

Nu föreslår Sveriges Kommuner och Landstings sjukvårdsdelegation istället att en och samma gemensamma modell ska gälla i alla landsting.

De vill att kvinnor upp till 25 års ålder ska få preventivmedel till ett självkostnadspris på max 100 kronor per år. Under förutsättning att preventivmedlet finns med i läkemedelsförmånssystemet.

– Syftet är att minska antalet ofrivilliga graviditeter, genom att skapa gemensamma förutsättningar som gäller för alla, oavsett var kvinnorna råkar bo. Förslaget bidrar också till att lösa en fråga som kan upplevas som orättvisa och ojämlik vård, säger Mats Eriksson, ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation i ett pressmeddelande.

Förslaget kommer senare i vår att behandlas av SKL:s styrelse. Därefter fattar varje enskilt landsting beslut.

Mest läst