Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

FOKUS-rådet på plats

Sveriges Farmaceuters FOKUS-råd, som ska bedöma utbildningar och dela ut kompetenspoäng, har nyligen utsetts. Nu är förbundets system för att mäta och värdera kompetensutveckling redo att sjösättas fullt ut.

Sedan omregleringen av apoteksmarknaden har utrymmet och möjligheterna till kompetensutveckling minskat på apoteken, det rapporterar medlemmar till fackförbundet Sveriges Farmaceuter.

– Många farmaceuter upplever att de inte får tid eller utrymme för kompetensutveckling. Det ville vi göra någonting åt, säger Clary Holtendal, professionsrådgivare vid Sveriges Farmaceuter.

Därför har Sveriges Farmaceuter startat FOKUS, som står för FOrtlöpande KompetensUtveckling för Sveriges farmaceuter.

– Det vi tyckte var alarmerande var att vi som legitimerad yrkeskår har vissa krav från Socialstyrelsen på att upprätthålla en viss kvalitet i arbetet. Då kan man inte tumma på den fortlöpande kompetensutvecklingen, säger hon.

Systemet är i huvudsak hämtat ifrån Norge där man har ett väl fungerande system som ger poäng utifrån den kompetensutveckling som varje individ gör.

I princip ger en timmes kompetensutveckling en poäng och man har ett mål på ett visst antal poäng per år.

– Vi tänker oss detta som ett liknande system, säger Clary Holtendal.

Den kompetensutveckling som kan ge poäng handlar om en ganska bred mix av föreläsningar, utbildningar, vanliga kurser och e-kurser, seminarier och konferenser liksom även interna aktiviteter och studiebesök.

Det viktiga är att det ska handla om farmaceutiska frågor.

– Det måste vara professionsinriktad utbildning, inriktad på farmaci och läkemedel, så smink-kurser, hudvård eller rena säljutbildningar till exempel ingår inte, säger Clary Holtendal.

Nu är precis den sista pusselbiten i satsningen på plats – FOKUS-rådet som bland annat ska bedöma om en aktivitet är FOKUS-certifierad och ska ge poäng.

Hit anmäler medlemmar aktiviteter de har gått på och så får de poäng av rådet. Utbildningsgivare kan också ansöka om att få poäng på sina utbildningar.

Utbildningsaktiviteter som har blivit FOKUS-certifierade kommer att läggas upp på förbundets webbplats, Sverigesfarmaceuter.se.

Sveriges Farmaceuter administrerar sedan poängen åt medlemmarna.

Fokusrådet består av:
Anna Wahlgren, receptarie, Kronans Droghandel, Östhammar.
Eva Arlander, disputerad apotekare, Affibody AB, Solna.
Emma Lundkvist, farmacie magister, adjunkt farmakoterapi, Uppsala universitet.
Tommy Westerlund, apotekare, docent, knuten till Göteborgs universitet.

Mest läst