Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Europharm Forum riskerar att läggas ned

Den europeiska paraplyorganisationen för professionella farmaceutiska frågor och samarbete med WHO, Europharm Forum, står på ruinens brant. Om organisationens ekonomi inte kan lösas på FIP-mötet i Dublin i september väntar nedläggning.

I den europeiska ekonomiska krisens skugga har medlemsländerna i Europharm Forum minskat drastiskt i antal och nu är det i princip bara några nordiska och östeuropeiska länder samt Holland kvar.

Alla de stora medlemsländerna som Tyskland, England, Frankrike, Spanien och Italien har lämnat organisationen av ekonomiska skäl.

Länderna har betalat medlemsavgifter i proportion till antal apotek så de folkrika länderna har betalat betydligt mer än de relativt apoteksglesa nordiska länderna, och länderna från östeuropa har av solidaritetsskäl haft subventionerade avgifter.

– Det är en ekonomisk katastrof. Utan medlemmar som betalar går det ju inte att bedriva någon verksamhet. De senaste två åren har verksamheten gått på absolut sparlåga, säger Carin Svensson, Farmacichef på Kronans Droghandel och Sveriges Farmaceuters representant i Europharm Forum.

Organisationen bildades på 1990-talet och är den organisation som rymmer alla de professionella farmaceutiska frågorna.

– Vi har bland annat utvecklat farmaceutiska tjänster kring de stora folksjukdomarna som diabetes och högt blodtryck, diskuterat vilket stöd vi kan ge kunderna vad gäller rådgivning och uppföljning och tagit fram dokument som kan användas i arbetet på apotek. Vi har också samarbetat med WHO i deras stora kampanjer, säger Carin Svensson.

Organisationen är fristående med egen ekonomi och organisation, men sorterar under den internationella farmaciorganisationen FIP som ett av flera professionella forum.

Dess europeiska systerorganisation Pharmaceutical Group of the European Union, PGEU, sysslar istället i huvudsak med politiska frågor och lobbying.

De farmaceutiska nationella föreningarna i de olika europeiska länderna har tidigare varit med i båda organisationerna, och också betalat dubbla medlemsavgifter.

Men nu har alltså många hoppat av Europharm Forum, medan de fortfarande är kvar i PGEU.

– Många anser nog att det är viktigare att försöka påverka de politiska frågorna än de professionella, säger Carin Svensson lite syrligt.

Krisen är akut och om det ekonomiska läget inte löser sig genom att FIP fattar beslut om att skjuta till pengar vid mötet i Dublin i september i år eller att PGEU skapar ett professionellt råd där verksamheten kan fortsätta så kommer Europharm tvingas lägga ner helt och hållet.

– I så fall kommer det inte att finnas någon internationell organisation som sysslar med de professionella farmaceutiska frågorna i Europa. Det blir då bara en uppgift för de nationella yrkesorganisationerna utan europeiskt samarbete och med mindre möjlighet att lära av varandra, säger Carin Svensson.

Andra läser