Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ginkgo biloba misstänks ge cancer

En amerikansk djurstudie visar tydliga belägg för att extrakt av Ginkgo biloba är cancerframkallande. Det svenska Läkemedelsverket tar uppgifterna på allvar.

Studien, som är genomförd av det amerikanska National Institutes of Health publicerades i mars i år, visar att två års administrering av höga doser Ginkgo biloba-extrakt orsakade cancer i lever, sköldkörteln och nosen hos både råttor och möss.

– Studien är välgjord och vi tar uppgifterna på allvar. Vi har börjat titta på den, men vi har ännu inte bildat oss någon slutlig uppfattning om dess innebörd, säger Barbro Gerdén, läkare vid Läkemedelsverket.

Hon berättar att studien även diskuteras på Europa-nivå och att det europeiska läkemedelsverket EMA kommer att diskutera studien på ett möte i maj med deltagande av experter från de olika EU-länderna.

Först därefter kan ett eventuellt ställningstagande om Ginkgo biloba-produkter komma från myndigheten.

Det finns naturligtvis alltid invändningar när det gäller djurstudier kring vilken relevans resultaten har för människor.

Förutom att det är djur och inte människor som har studerats är doserna väsentligt högre per kilo kroppsvikt än vad människor får i sig, dessutom är studien gjord med ett annat extrakt än vad som används i preparat i Europa.

Men samtidigt är effekterna på djuren väldigt samstämmiga och tydliga, något som gör fyndet mer alarmerande.

– Vi ser ofta olika effekter beroende på kön eller art av försöksdjur, vi hittar en sak här och en annan sak där, säger Cynthia Rider, som är den forskare som har hållit i studien till New York Times.

– Men med ginkgo-studierna var det samstämmiga resultat i båda könen och mellan olika typer av försöksdjur. De drabbades i levern, sköldkörteln och nosen. Den samstämmigheten stärker vår misstanke, säger hon.

Ginkgo biloba-preparat i Sverige är registrerade som traditionella växtbaserade läkemedel vilket innebär att alla eventuella effekter baseras enbart på traditionell användning och inte på några vetenskapliga studier.

Men stora randomiserade, placebokontrollerade studier omfattande 5-6 000 äldre personer har på senare år inte lyckats visa någon positiv effekt när det gäller förbättringar av den kognitiva förmågan.

Så frågan är vilken nytta preparaten egentligen gör? Men den nytta/risk-värderingen gör inte Läkemedelsverket.

– Det är väldigt svårt att över huvud taget uttala sig om nytta/risk när det gäller traditionellt växtbaserade läkemedel. Vi har inte gjort någon värdering av studierna, säger Barbro Gerdén.

Läs mer:
Studien: Toxicology and carcinogenesis studies of Ginkgo biloba extract

Artikel i New York Times: New Doubts About Ginkgo Biloba

Andra läser