Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV ska lära apoteken om generiskt utbyte

Förskrivare, apotekspersonal och patienter har bristande kunskaper om generika och systemet med utbyte, menar TLV. Därför sjösätter de, tillsammans med Läkemedelsverket en informationskampanj i höst.

De flesta bland både apotekspersonal och förskrivare litar på att utbytbara generika faktiskt är lika bra som originalet, men inte alla.

Dessutom visar yrkesgrupperna upp bristande kunskap om systemet med generiskt utbyte, enligt en webbenkät som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har låtit göra. Det skriver Anna Märta Stenberg, generaldirektör på TLV idag i Svenska Dagbladet.

Det är dock tveksamt hur stabila de slutsatser som TLV drar ur undersökningen egentligen är eftersom svarsfrekvensen endast var 33 procent för förskrivare och 45 procent för apotekspersonal.

Webbenkäten har ändå, tillsammans med slutsatser från annan forskning, resulterat i att TLV, tillsammans med Läkemedelsverket, förbereder en informationssatsning kring generikautbyte till både patienter, förskrivare och apotekspersonal till hösten.

– Undersökningar har visat att det finns vissa tvivel på likvärdighet mellan original och generika hos olika grupper och därför behöver vi bemöta det och förklara hur det går till. Det har inte tidigare funnits något fördjupat material där man på ett samlat sätt kan hitta den här informationen, säger Erika Olsson, projektledare för satsningen på TLV och forskare vid Uppsala universitet.

Hon har i sin egen forskning tittat både på farmaceuters attityder till generiskt utbyte och på vilken information dialogen vid generiskt utbyte på apotek innehåller. Och där kan det finnas brister.

– Där ser man att icke-medicinska ämnen tar upp en väldigt stor del av dialogen. Både farmaceuter och förskrivare behöver kunna styra dialogen så att patienterna får den information som de behöver, säger hon.

Informationskampanjen handlar bland annat om att förklara processen som ligger bakom att ett generikum bedöms som utbytbart, för att öka förståelsen och förtroendet för den.

– Sedan är det ju en annan sak om man inte tycker att processen är tillräcklig, men då ska man i alla fall veta hur den går till, säger Erika Olsson.

Forskning har också visat hur viktigt det är att alla i vårdkedjan har kunskap och förtroende för de mediciner som används.

– Patienterna påverkas otroligt mycket av den information de får både från sin förskrivare och från sin farmaceut och det påverkar också följsamheten till behandlingen, säger Erika Olsson.

Läs mer:
TLV:s debattartikeln på SvD Opinion: “Medicin byts ut utan förvarning”

TLV:s undersökning (OBS! pdf): Generiskt utbyte – ur apotekspersonals och förskrivares perspektiv

Sveriges Apoteksförenings replik: “Apotekens personal sparar mycket pengar”

Andra läser