Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Waran och Pandemrix i biverkningstoppen – igen

Waran och Pandemrix toppar Läkemedelsverkets biverkningsstatistik över allvarliga biverkningar 2012 – precis som förra året.

Biverkningsstatistiken från Läkemedelsverket för 2012 bjuder inte på några stora överraskningar.

– I stort är det ett likartat mönster som tidigare år, säger Anna-Lena Berggren, gruppchef på enheten för läkemedelssäkerhet.

Som vanligt ligger Waran högt bland de allvarliga biverkningarna där det främst handlar om den kända risken för hjärnblödning. Och rapporteringen av biverkningar från Pandemrix ligger fortfarande högt, trots att vaccinet gavs redan 2009/2010. Många av dessa rapporter handlar om narkolepsi, en diagnos som det kan ta lång tid att fastställa.

Den läkemedelsgrupp som är mest frekvent förekommande i rapporteringen är de antireumatiska biologiska läkemedlen representerade av preparaten Remicade, Enbrel och Humira. Men användare av dessa preparat behöver inte bli överdrivet oroliga. Dessa läkemedel följs nämligen upp i särskilda register, något som kan bidra till att de rapporteras oftare.

– Vi har en annan typ av riktad uppföljning på dessa läkemedel jämfört med andra läkemedel. Det är därför mera rättvisande att jämföra dessa läkemedel år från år istället för med övriga preparat, och där ligger de ungefär som förra året, säger Anna-Lena Berggren.

Det finns, enligt henne, egentligen inte något anmärkningsvärt eller något som sticker ut i årets statistik. Vilket är bra för Sveriges alla patienter – överraskningar i biverkningsstatistiken är dåliga nyheter för patienterna.

Den vanligaste allvarliga biverkningen som har rapporterats, oavsett preparat, är illamående (rapporterat i 122 fall), följt av trötthet (95 fall) och angioödem (92 fall). Narkolepsi återfinns på nionde plats med 66 fall.

Fakta: Tio-i-topp i biverkningsstatistiken 2012
Antal rapporter om allvarliga biverkningar per läkemedel
Waran, 165
Pandemrix, 136
Enalapril, 73
Remicade, 72
Enbrel, 65
Humira, 44
Trombyl, 40
Mabthera, 37
Metotrexat, 35
Lucentis, 33

Mest läst