Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hallå där…

…Marianne Andersson, vid regulatory affairs på Astrazeneca R&D i Mölndal som i helgen har varit på årsmöte med Europas industrifarmaceuter i European Industrial Pharmacists Group, EIPG, som Sveriges representant.

Vad var de viktigaste sakerna ni tog upp på mötet?
– Vi pratade mycket om det som kallas EU:s Falsified Medicines Directive. Det innebär främst två saker. Dels ska alla ingredienser till läkemedel som köps från tredje land, alltså land utanför EU, vara GMP-certifierade redan från juli i år. Det vill säga att myndigheterna i det landet måste garantera att de är tillverkade enligt EU-regler för GMP. Dels ska alla läkemedelsförpackningar ha en kodning för att säkerställa ursprunget så att det ska bli svårare att prångla in förfalskade läkemedel på den europeiska marknaden.

Hur kan dessa frågor påverka farmaceuter i den svenska läkemedelsindustrin?
– Det innebär naturligtvis mest problem för tillverkningsländerna att få fram alla dessa certifikat i tid. Men även om det är myndigheterna i de länderna som måste fixa certifieringen så måste ju vi från den europeiska läkemedelsindustrin arbeta aktivt för att det ska hända eftersom det är ett europeiskt direktiv.

– Det finns också en risk att detta kan få konsekvenser i höst när det gäller tillgången på läkemedel ut till apoteken. Om dokumenten inte kommer fram i tid kan det leda till en bristsituation där patienter inte får de läkemedel som de behöver.

– När det gäller de förfalskade läkemedlen så kan ju dessa orsaka en enorm skada ute hos patienter som då kanske inte får de läkemedel som de ska ha. Men det kan också skada originalläkemedlen om det rapporteras in biverkningar på grund av bristande effekt till exempel, när det i själv verket är ett förfalskat läkemedel. Det är jätteviktigt att få kontroll över detta.

Något annat som är värt att rapportera?
– Pär Tellner från den europeiska läkemedelsindustriföreningen EFPIA kom och berättade om deras arbete att spana in i framtiden till 2020. Hur kommer läkemedelsindustrin och arbetssituationen för farmaceuter att se ut då? Deras arbete har ännu bara börjat. De har anlitat ett företag som ska göra en första analys som sedan ska bearbetas inom EFPIA.

– Men alla kan ju se att det pågår stora förändringar på läkemedels-industriområdet. Många Big Pharma-företag minskar på den egna verksamheten och lägger ut den på entreprenad. Den traditionella läkemedelsindustrin där allt sker på samma ställe håller på att förändras vilket innebär förändringar för oss farmaceuter. Hur kan vi då förbereda oss för framtiden?

– Läkemedelsindustrin tar sina strategiska beslut beroende på hur den globala situationen ser ut så det gäller ju att inte sitta och vänta från professionens sida utan att vara mer proaktiva och vara med innan det händer. Vi måste marknadsföra vår yrkesroll bättre för att kunna påverka. Det är vad EIPG verkar för.

Andra läser