Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosflytt planeras för att undvika kaos

Om mindre än en månad är det dags att flytta över de första dospatienterna i Skåne till den privata dosleverantören Svensk Dos. Region Skåne har försökt tänka på allt för att övergången ska fungera.

- Det får helt enkelt inte gå åt pipan, säger Maria Landgren, ansvarig för flytten.

Den 10 maj går de första dospatienterna i Skåne över från Apoteket AB till den privata aktören Svensk Dos. Och mycket kraft läggs på att göra övergången så smidig som möjligt.

Förra årets kaos vid överföringen av dospatienternas uppgifter till ett nationellt dosregister och skiftet till ordinationsstödet Pascal är fortfarande i färskt minne och inget som Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne och ansvarig för dosflytten, hoppas att någon ska behöva uppleva igen.

– Nej, vi har ju lärt oss en del av det, säger hon.

Därför är det med både hängslen och livrem som förändringen sker. Sjösättningen sker i tre, successivt ökande, steg där de första 200 patienterna förs över den 10 maj i det som Maria Landgren kallar en liten pilot.

-Det kritiska med överföringen är inte volymberoende så fungerar det för en så fungerar det för alla, men om det blir problem så blir det ju mindre om vi har ett litet antal patienter som berörs, säger Maria Landgren.

Veckan därefter, den 17 maj, startar den större piloten som omfattar 5 000 patienter och slutligen förs resten av dospatienterna över den 31 maj. Då har totalt cirka 19 000 dospatienter fått en ny leverantör av sina läkemedel. Och som ytterligare säkerhet finns det även en plan B, om något oförutsett inträffar.

– Vi måste ju garantera patientsäkerheten. Blir det något problem under pioloten har vi avtal med Apoteket AB som står stand-by att producera dosförpackade läkemedel till våra patienter. Ingen ska bli utan sina dospåsar, säger hon.

Apoteksaktörerna kommer att få information om dosflytten vid ett möte nu på tisdag. Många har uttryckt oro för att det ska bli samma kaos som förra året.

Så nästan lika viktigt som att se till att själva flytten går smidigt är den omfattande kommunikationsplan som Maria Landgren och hennes kollegor har tagit fram.

– Det är ju första gången i världshistorien som detta görs, så att det skulle gå helt smärtfritt, det tror jag inte. Det kommer säkert vara saker som händer på vägen, men målsättningen är att alla då vet vart de ska vända sig och att vi snabbt kan lösa problemen så att ingen patient blir lidande, säger hon.

Att flytten sker i maj, strax före sommarsemestrarna, är något Maria Landgren beklagar, men det var inte möjligt att göra på något annat sätt efter att upphandlingen överklagats av Apotekstjänst, en annan privat dosaktör.

– Det är naturligtvis inte optimalt, men på grund av de juridiska processerna som drog ut på tiden så hade vi ju inget val. Att förlänga med Apoteket över sommaren har vi inte laglig rätt till. Det vi absolut inte ville ha var att ha ett byte mitt i sommaren och det lyckades vi ju undvika, säger Maria Landgren.

Skälet till bytet av dosleverantör är den kraftiga besparingen som det kommer att innebära för Region Skåne.

Från att ha kostat över sex kronor per patient blir patientkostnaden nu 2,68 kronor – mer än en halvering, alltså. För Region Skåne, som har haft intagningsstopp och kö till dosen i närmare tre års tid, innebär det att de snart kan bli generösare med dos-tjänsten.

– Vi hoppas ju att vi då kommer att kunna inkludera fler i systemet. Om vi bara räknar bakåt skulle vi ju kunna inkludera över 40 000 patienter i systemet och ändå ha samma kostnad som hos Apoteket AB och så många potentiella dos-patienter har vi inte, säger Maria Landgren.

Fakta: Dosflytten sker i tre steg
Den 10 maj körs den lilla piloten: 200 patienter flyttas över.
Den 17 maj körs den stora piloten: 5 000 patienter flyttas över.
Den 31 maj flyttas resterande patienter över, total har då cirka 19 000 patienter förts över.

Mest läst