Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Motsägelsefullt i farmacins bibel

BLOGG: Jag betraktar FASS som farmacins bibel. Det som står där, det är sant. Jag har känt mig trygg i den vetskapen, i alla fall till dess jag gjorde en förbryllande upptäckt, informationen i FASS kan motsäga sig själv, skriver Svensk Farmacis bloggare Isabella Stenmark.

”Jag ser att du har expedierat vid den här datorn” kan min chef skämtsamt säga när vi loggar ut datorerna vid stängning.

Det får mig att flina, för det är inte de kvarglömda etiketterna eller minnesanteckningarna som avslöjar mig, utan webbläsaren där FASS är uppslaget i ett tjugotal flikar.

Det är inget jag sticker under stolen, förutom min bläckpenna är FASS mitt allra käraste och viktigaste hjälpmedel.

Jag är helt säker på att det är den webbplats som jag besöker allra flitigast under veckans dagar, till och med flitigare än Facebook och Svensk Farmaci.

Du kanske kan läsa det mellan raderna, men här kommer det i klartext. Jag betraktar FASS som farmacins bibel. Det som står där, det är sant.

Jag har känt mig trygg i den vetskapen, i alla fall till dess jag gjorde en förbryllande upptäckt, informationen i FASS kan motsäga sig själv…

Jag tänkte ta upp två stycken exempel som jag har stött på.

Det första exemplet avser, en ordination på amoxicillin Mylan 500 mg x 3 x 7 med indikationen lunginflammation.

Under expeditionstillfället bytte jag i enlighet med reglerna ut preparatet till periodens vara, amoxicillin Sandoz 500 mg.

I vanliga surfade jag därefter in på FASS för att stämma av doseringen.

Då blev jag fundersam, rekommendationen för samhällsförvärvad pneumoni var 1 g x 3, det vill säga dubbelt så hög mot vad som hade förskrivits.

Jag rådfrågade en kollega men bestämde mig tillslut för att ringa förskrivaren och diskutera doseringen, varvid ordinationen ändrades till amoxicillin 750 g x 3 x 7.

Kort därefter visade min kollega mig en intressant sak i FASS.

Den rekommenderade doseringen av amoxicillin med indikationen samhällsförvärvad pneumoni skiljde sig åt mellan de två generiska företagen.

Den höga doseringen, 1 g x 3 var enligt FASS-texten för amoxicillin Mylan bara rekommenderad vid misstanke om pneumokocker med nedsatt penicillinkänslighet.

Någon sådan kompletterande information fanns inte i FASS-texten för amoxicillin Sandoz, utan där angavs endast samhällsförvärvad pneumoni som indikation.

Visst, detta exempel kanske inte är en riktig motsägelse men ändå en relevant skillnad som resulterade i att ordinationen ändrades.

Mitt andra exempel avser amlodipin.

Enligt FASS-texten för originalpreparatet Norvasc avrådes användaren från att kombinera läkemedlet med grapefruktjuice då biotillgängligheten kan öka hos vissa patienter och leda till större blodtryckssänkande effekt.

Samma information finns i FASS-texten för det generiska preparatet amlodipin från Krka.

Kikar du däremot på amlodipin från Teva, som enligt Läkemedelsverket är utbytbart med ovanstående preparat, uppges att grapefruktjuice inte påverkar de farmakokinetiska egenskaperna hos amlodipin.

Detta kallar jag sannerligen för motsägelse!

Vem som helst kan logga in på FASS och ta del av den tillgängliga informationen.

Jag förstår om en kund/patient ifrågasätter det generiska utbytet om olika rekommendationer anges beroende på tillverkare.

Är det då rätt att säga att preparaten är likvärdiga?

Jag som farmaceut är till och med redo att ifrågasätta detta.

Sfinx interaktionsdatabas bekräftar olikheterna i FASS-texterna och uppger att kontroversiella resultat publicerats kring interaktionen mellan amlodipin och grapefruktjuice.

Trots detta, rekommenderar de användaren att undvika grapefrukt/grapefruktjuice vid behandling med amlodipin. Bra att det finns någon som vågar stå på sig i alla fall.

Det känns fel när det står olika saker i FASS. Dock riktar jag ingen kritik mot FASS, jag är fortfarande lika förtjust i, och beroende av detta hjälpmedel.

Det har kommit till min insikt att jag inte helt bemästrar konsten att använda och tolka FASS på rätt sätt, för som sagt, jag har betraktat den som farmacins bibel.

Lärdomen jag drar ur dessa två exempel är att jag måste lära mig att ifrågasätta, även det som är allra ”heligast”.

Frågan kvarstår, dock hur kan det vara tillåtet med olika rekommendationer för preparat som anses vara likvärdiga?

Vem är ansvarig?

Vad säger egentligen Läkemedelsverket?

Hur resonerar ärkefarmaceuten som läser viktiga uppdateringar i FASS till morgonkaffet?

Vad tänker du?

Andra läser