Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Överväger ändrad praxis

Sveriges Farmaceuters JO-anmälan av Socialstyrelsens beslut att ge farmakonomer receptarielegitimation lämnades utan åtgärd. Men Socialstyrelsen har tagit intryck av kritiken och överväger ny praxis.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har Sveriges Farmaceuter JO-anmält utfärdandet av receptarielegitimation till två personer med farmakonomutbildning från Danmark.

Se artiklar länkade nedan.

JO beslutade dock, den 28 mars, att lämna anmälan utan åtgärd. Någon motivering anges inte i beslutet.

Socialstyrelsen har hänvisat till EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv när det gäller de utfärdade legitimationerna.

– Vi är skyldiga att följa dem och de säger att man ska erkänna även utbildningar som ligger en nivå under landets om de leder till jämförbar yrkesverksamhet. Och i de här fallen har vi bedömt att yrkesverksamheten är jämförbar, säger Socialstyrelsens jurist Helena Scarabin.

Hur ser ni på kritiken?

– Dels har vi uppfattat att det kanske finns en missuppfattning om regelverket. Man kan inte kräva samma utbildning. Men sedan tittar vi förstås på den kritik som framförts och gör en granskning för att se om vi ska förändra den praxis som vi har haft tidigare, säger Helena Scarabin, jurist på Socialstyrelsen.

Thony Björk, Sveriges Farmaceuters ordförande, står bakom anmälan. Han betonar att ett viktigt syfte med JO-anmälan var att påverka framtida bedömningar.

– Det vi hoppades på var att åstadkomma att man för framtida bedömningar säkerställer att utländska examina värderas på rätt sätt, så vi inte hamnar i ett läge där vi ställer högre krav på de inhemska studenterna än på dem som kommer utifrån. Om vi har påverkat Socialstyrelsens praxis är mycket vunnet. Vi är fast beslutna att försvara den kompetensnivå som vi har i det svenska systemet i dag, säger Thony Björk.

Mest läst