Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fem stora spelare stalltips för ny apoteksmarknad

Många tror att den svenska apoteksmarknaden i stora drag kommer att bestå av två statliga aktörer, två privata kedjor samt Icas Cura-kedja. Vårdapoteket och Doc Morris är tydliga uppköpskandidater.

Mats Bergman, professor i nationalekonomi vid Södertörns högskola, är en av dem som gjorde den bedömningen, i gårdagens Dagens Industri.

En annan person som tror på en utveckling mot fem större aktörer är Fredrik Söderberg, snart uppköpta Medstops vd.

– Jag tror att den svenska apoteksmarknaden till slut kommer bestå av Apoteket AB, Apoteksgruppen, två privata fristående kedjor, där KD/Medstop är en, samt Cura, säger han.

Vilken blir nästa storaffär tror du?

– Det finns väl inte så extremt många olika varianter kvar och jag tror att något ytterligare händer i relativ närtid. Jag har mina funderingar men de håller jag för mig själv en stund.

Svensk Farmaci passade på att ställa några frågor till Fredrik Söderberg om veckans största apoteksnyhet – Oriola/KD:s köp av Medstop.

Varför blev det just Oriola-KD som köpte Medstop, tror du?

– Detta är i sig en ägarfråga men jag kan säga att diskussionerna har varit flitiga och marknaden har visat ett stort intresse för vår kedja. Att vi tillslut krokade arm med Oriola-KD är jag mycket glad för och Medstop får därigenom den bästa av hamnar hos en industriell och långsiktig aktör. Dessutom har vi apoteksnät som kompletterar varandra och inget apotek behöver läggas ner. En perfekt kombination helt enkelt.

Var det väntat i ditt perspektiv?

– Att marknaden påbörjar en konsolideringsfas var väntat då lönsamheten generellt sett är för låg och antalet aktörer för många. Som jag ser det så är handelsmarginalen på kärnverksamheten för låg och även konstant, det vill säga marginalen indexuppräknas ej.

– Mot bakgrund av årliga löneökningar är effektiviseringar det enda sättet att bibehålla resultatet. Det går ett tag men inte i tid och evighet. Givet detta så driver marknaden mot storskalighet för att plocka hem synergivinster. Om det kan man tycka vad man vill men så är verkligheten. Den svenska apoteksmarknaden är inte konstruerad för mindre aktörer.

Hur länge kan vi förvänta oss att kedjorna körs parallellt, tror du, och vad händer sedan?

– Just nu beväpnar vi oss med tålamod i väntan på Konkurrens- och Läkemedelsverkets godkännande av affären. Fram till dess så är vi konkurrenter på marknaden. Men givet att det går i lås så blir Medstop systerbolag till Kronans Droghandel under Oriola-KD. Men det är förstås inte helt orimligt att detta sedan fusionernas över tid till ett gemensamt bolag.

– Ett stort arbete blir sedan att integrera verksamheterna med varandra för att skapa det bästa av två företag. Det kommer att handla om allt ifrån varumärke, IT-system, huvudkontor och sortiment till rockar och bärkassar på apoteket. Således ett omfattande arbete.

Vad händer sannolikt med Medstops servicekontor?

– Två servicekontor kommer naturligtvis bli ett. Ett stort arbete för att integrera dessa med varandra påbörjas så snart tillståndsprocessen är i hamn. Målet är att bygga det bästa av två kontor och i det arbetet är viss övertalighet dessvärre oundvikligt.

Kedjorna har olika IT på apoteken, blir det KD:s Logica-baserade system som implementeras?

– Även denna fråga saknar i dagsläget svar. En analys av för och nackdelar med de båda systemen kommer naturligtvis genomföras. Därefter fattas ett beslut som rimligen pekar på ett system. Vilket är dock oklart.

Hur ser du på din egen framtid?

– I sammanhanget en fråga av marginell karaktär. Kronans Droghandel har en vd och Medstop har en och det är åtminstone en för mycket, säger Fredrik Söderberg.

Andra läser