Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Staten förändrar kraven på Apoteket

Enligt vad Svensk Farmaci erfar får Apoteket AB vid den kommande årsstämman nya ekonomiska mål från ägarhåll. Det nya lönsamhetskravet är en långsiktig så kallad rörelsemarginal på tre procent.

De hårda avkastningskraven på statliga Apoteket AB har varit föremål för kritik och debatt inom apoteksvärlden.

Enligt bolagets senast publicerade årsredovisning gäller att ”ägarens långsiktiga räntabilitetsmål på eget kapital uppgår till 20 procent”.

Men efter utdragna diskussioner med Finansdepartementet får bolaget nu, i samband med årsstämman den 18 april, förändrade ekonomiska mål.

Enligt förslaget till nytt beslut på stämman sätts tre kriterier upp. Dessa gäller lönsamhet, kapitalstruktur respektive utdelningspolicy.

När det gäller lönsamheten föreslås det nya målet vara att en så kallad rörelsemarginal på tre procent ska uppnås långsiktigt. Rörelsemarginalen är rörelseresultatet dividerat med omsättningen.

När det gäller kapitalstrukturen ska skuldsättningsgraden (finansiell nettoskuld genom eget kapital) ligga i intervallet 0,4-0,8 gånger.

När det gäller utdelningspolicy föreslås följande gälla: ”Ordinarie utdelning ska uppgå till mellan 40 och 60 procent av årets vinst efter skatt, justerat för resultat och skatt hänförlig till pensionsstiftelsen”.

Apoteket AB har avböjt att kommentera de nya ekonomiska kraven i nuläget.

Mer kommentarer senare.

Mest läst