Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Lös försäkringsfrågan på ett annat sätt”

Sofia Wallströms förslag om läkemedelsförsäkringen är problematiskt i ett apoteksperspektiv. Frågan borde lösas på ett annat sätt, anser Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter.

Sofia Wallströms förslag att patienter ska kunna motsätta sig utbyte till ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförsäkringen har väckt reaktioner, se artikel länkad nedan.

Thony Björk, ordförande för Sveriges Farmaceuter, tycker inte att förslaget håller måttet.

– Att man som kund kan vägra att byta till ett läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförsäkringen är förståeligt ur ett patientsäkerhetsperspektiv. Men det blir problematiskt ut ett apoteksperspektiv, det är inte rimligt att farmaceuterna skall åläggas att lägga ytterligare fokus på administrativ och ekonomisk information, säger han.

– Dessutom kan man, med det här förslaget, ställa frågan hur detta skall hanteras för inneliggande patienter.

– Försäkringsfrågan är viktig men borde lösas på annat sätt. Farmaceuter på apotek finns för att ge patienterna stöd att kunna använda sina läkemedel på avsett sätt, säger Thony Björk.

Andra läser