Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nyheter i Apotekets nya ägardirektiv

Svensk Farmaci har tagit del av Apoteket AB:s nya ägardirektiv, som väntas antas vid bolagsstämman inom kort. Bolaget åläggs att agera hjälpgumma under konkurrens-
utsättningen av dos, och får nya lönsamhetsmål.

Svensk Farmaci har tagit del av de nya ägardirektiv som väntas antas på Apoteket AB:s bolagsstämma den 18 april.

Av direktiven framgår bland annat att bolaget åläggs att driva apoteksombud fram till den 30 juni 2015.

Liksom i tidigare direktiv begränsas bolagets marknadsandel på öppenvårdsapoteksmarknaden till 36 procent. Direktiven tydliggör hur marknadsandelen ska beräknas i linje med konsultbyrån KPMG:s rapport till regeringen i fjol.

Liksom under omregleringen av öppenvårdsapoteken ges Apoteket AB nu också särskilda uppgifter under konkurrensutsättningen av dos.

Bolaget åläggs att ”överföra nödvändig konsumentinformation till andra öppenvårdsapotek som vunnit upphandlingar avseende dosdispenserade läkemedel”. Med konsumentinformation menas leverans- och faktureringsinformation.

En annan nyhet i direktiven är att affärsområdet Vård & Företag, tidigare Apoteket Farmaci, inte tillåts marknadsföra receptexpediering mot vårdinrättningar för hemgående patienter.

Apoteket AB väntas också vid årsstämman, efter långvariga diskussioner med Finansdepartementet, få nya ekonomiska mål.

Läs mer om dessa i en särskild artikel inom kort på sajten.

Apoteket AB vill i nuläget inte kommentera innehållet i ägardirektiven.

Mest läst