Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Ni jobbar väl bara med egenföretagande?”

Clary Holtendal, professionsrådgivare, samlar intryck från sin turné í Apotekssverige - och svarar på några vanliga frågor.

Jag har, som framgått av tidigare artiklar här på sajten, rest runt i Sverige på en “apoteksturné”.

Först av allt vill jag tacka er apotek som tagit emot mig!

Jag slås, som alltid, av hur trevliga människor som jobbar på apotek är.

Jag tänkte i den här bloggen återkoppla till de vanligaste frågor jag har fått – för uppenbarligen finns det vissa frågetecken som fortfarande biter sig fast.

Vad tycker förbundet om omregleringen?

Låt oss först konstatera att förbundet var positivt inställt inför omregleringen 2009. Vi hade stöd från en majoritet av medlemmarna för denna hållning och vi var positiva inte minst därför att vi konstaterade en arbetsmarknad inom apotek där möjligheten att byta huvudarbetsgivare var obefintlig. Missnöjet bland våra medlemmar över denna situation var stort. Förbundet såg också stora möjligheter i att egenföretagande skulle kunna bli möjligt i och med en omreglering, något som också var en av de drivande faktorerna till att förbundet ställde sig positivt.

Efter omregleringen kan vi konstatera att antalet möjliga arbetsgivare och antalet arbetstillfällen har ökat kraftigt samt att egenföretagande är möjligt. Löneutvecklingen bland apoteksanställda farmaceuter har varit bland den bästa i hela Sverige om man jämför olika yrkeskategorier.

Men – vi kan också konstatera vissa mindre lyckade effekter. Farmaceuter arbetar på arbetsplatser som är så slimmade att man i princip måste be om lov för ett toalettbesök. Farmaceuter som vittnar om att kompetensutvecklingen prioriteras ner. Farmaceuter som arbetar med ägare som inte vet något om de krav som våra myndigheter ställer på en verksamhet som bedriver försäljning av läkemedel.

Vi ser detta och vi gör vad vi kan för att påverka olika beslutsfattare att fundera på ”Vart är våra svenska apotek på väg?”.

Vi förstår dock att den verklighet vi lever under idag är en verklighet där man kan påverka lönsamheten på allt annat än receptbelagda läkemedel, vilket naturligtvis styr fokus för apotekens verksamhet. Så länge förutsättningarna är som de är måste vi också ta vårt ansvar och fundera på hur vi kan arbeta för att skapa förutsättningar för att vrida tillbaka intresset från aktörerna mot den receptbelagda avdelningen i ”butiken”. En av de aktiviteter vi jobbar med för att åstadkomma detta är statligt subventionerade tjänster på apotek, läs mer om det nedan.

Ni jobbar väl bara med egenföretagande?

Det korta svaret på detta är: Nej, det området släppte vi i och med att vi sålde Farmacevtföretagarna AB till Boots 2010. Idag ligger fokus på helt andra områden, inte minst hur vi ska lyfta vår profession och synliggöra den på alla nivåer i samhället.

Vad gör förbundet för mig som medlem?

Sveriges Farmaceuter har två ben. Båda behövs lika mycket. Det ena benet arbetar med ombudsmannaskapet, som fokuserar på enskilda medlemmar som behöver stöd av olika anledningar. Den avdelningen arbetar också med kollektivavtalen för apotekssektorn. Den andra avdelningen arbetar med opinionsbildning och rekrytering. Uppdraget är kort och gott att synliggöra den farmaceutiska professionen och att rekrytera studenter till utbildningarna och medlemmar till förbundet. Att synliggöra professionen behövs. Det är så många, inte minst politiker och andra beslutsfattare som inte vet vad en farmaceut står för och vilken kompetens vi sitter inne med. Ingen annan organisation lär driva detta heller. Vi är den enda organisation som bara driver farmacevternas frågor till 100 procent och utan kommersiellt intresse i ryggen.

Vi vill att farmaceuterna betraktas som en naturlig del av vårdkedjan. Det gör vi inte alltid idag. Om man vänder blicken utåt och tittar på de länder där apoteksknutna farmaceutiska tjänster ersätts inser vi att vi ligger en bit efter.

Varför ska jag egentligen vara medlem?

Förutom vikten av att driva vår profession så är ju tyvärr sannolikheten relativt stor att du hamnar i något slags situation under din karriär som du kan behöva hjälp med att reda ut. Inte minst är inkomstförsäkringen viktig för oss akademiker, som garanterar 80 procent av din totala lön under 120 dagar (upp till 80 000 kr), även utöver de 18 700 kr per månad som är det tak som a-kassan ger täckning för. Dessutom får du ju tidningen Svensk Farmaci, hjälp med CV-granskning och allmänt stöd om du skulle ha oturen att bli arbetslös.

Återigen tack för att ni har tagit emot mig och avsatt några minuter för diskussion om hur er vardag ser ut!

Andra läser