Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dosaktör skapar expertcenter

Nya dosaktören Svensk Dos AB planerar för ett expertcenter bemannat med farmacevter, som ska vara öppet för dospatienter och deras ombud.

Tanken med Svensk Dos planerade expertcenter är, enligt styrelseordförande Per Manell, att det ska kunna ”stödja kunderna mer aktivt än vad som är möjligt på ett apotek”.

Han ser framför sig en kundtjänst som är öppen för alla dospatienter och deras ombud, bemannad med farmaceuter som kan svara på frågor direkt.

– Enligt min uppfattning finns en övertro på att man måste kliva in på ett apotek för att få bra rådgivning. Här tror jag att det finns en stor förbättringspotential. De flesta har i dag tillgång till internet eller telefon. Självklart är det bättre att kunna ställa en fråga direkt än att behöva vänta tills nästa gång man är på ett apotek, säger han.

Den 15 maj ska Svensk Dos AB inleda leveranserna av dosläkemedel till Region Skåne. I början av mars tillträdde den nya vd:n Kristina Helles.

Per Manell ser fram emot att komma igång. Samtidigt känner han en stor ödmjukhet inför uppdraget.

– Förberedelsearbetet görs under tidspress, samtidigt som de nödvändiga stödsystemen fortfarande är under uppbyggnad hos Apotekens Service. Ett annat problem för oss som dosaktör är att det inte finns någon övergripande chef för omregleringen av dosområdet.

– Allt det här är utmaningar som vi lever med. Samtidigt måste vi leverera, det finns inte utrymme för något annat, säger Per Manell.

Läs mer i Svensk Farmaci nr 2 inom kort.

Mest läst