Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ris och ros till nya krav

Efter intensiv intern debatt har Sveriges Farmaceuter nu satt ned foten om Läkemedelsverkets förslag till nya krav på läkemedelsansvarig på apotek. Lämplig utbildning får inte ersätta kvalitetsrelaterad erfarenhet, enligt förbundet.

Läkemedelsverket förslag till nya föreskrifter om läkemedelsansvarig på apotek väckte debatt här på sajten häromveckan.

Enligt dagens regler måste en läkemedelsansvarig vara apotekare eller ”receptarie med flerårig yrkeserfarenhet från apotek, särskilt från kvalitetsrelaterade uppgifter”.

I de nya föreskrifterna vill Läkemedelsverket ändra kraven för receptarier.

Förslaget är nu att det ska krävas tre års dokumenterad yrkeserfarenhet från apotek. Därutöver måste personen, enligt det nya förslaget, ha genomgått ”lämplig utbildning för läkemedelsansvarig” eller ”ha erfarenhet från arbete med avvikelsehantering på apotek alternativt från inspektions- eller kvalitetsansvar från apotek”.

Efter omfattande interna diskussioner har nu Sveriges Farmaceuter satt ner foten om förändringarna. Förslaget får både ris och ros.

Förbundet välkomnar att Läkemedelsverket har specificerat flerårig till minst tre års dokumenterad yrkeserfarenhet. Förbundet tillstyrker också att det klargörs vad som menas med kvalitetsrelaterade uppgifter.

Förbundet avstyrker däremot att ”lämplig utbildning” ska kunna ersätta kvalitetsrelaterad erfarenhet. I så fall ska detta ingå som ett obligatorium vid tillsättande av läkemedelsansvarig, menar förbundet.

Förbundet vill därför byta ut ordet ”eller” i skrivningen här ovanför mot ett ”och”.

Dessutom skulle ”lämplig utbildning” lämna utrymme för fria tolkningar och ”resultera i vitt skilda kvaliteter gällande läkemedelsansvarigs lämplighet för rollen”, enligt remissvaret.

Förbundet håller med om att det råder brist på receptarier och apotekare i stora delar av landet, men att ”en oerhört slimmad personalpolicy” hos många apoteksaktörer ”inte på något sätt bidrar till att underlätta rekryterandet av läkemedelsansvarig”.

Dessutom råder idag ofta ”fundamentala missuppfattningar om läkemedelsansvarigs roll, både från ledningsfunktioner men även hos den läkemedelsansvarige själv”. Det blir ofta svårt för den läkemedelsansvarige att, ”av lojalitetsskäl mot sin arbetsgivare, agera enligt de krav som myndigheter ställer”.

Kravet på apotekare som läkemedelsansvarig var en profilfråga för förbundet under omregleringen. Har förbundet gett upp det kravet?

– Vi tycker fortfarande att den femåriga apotekarutbildningen med sitt djup och sin bredd, i kombination med yrkeserfarenhet från kvalitetsområdet, är det som bäst borde svara mot den tunga och ansvarsfulla rollen som läkemedelsansvarig. Men det viktigaste mot bakgrund av dagens situation på apoteksmarknaden och det nya förslaget från Läkemedelsverket är att de nuvarande kraven på läkemedelsansvarig inte sänks utan förtydligas, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör.

Andra läser