Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Socialstyrelsen JO-anmäls

Sveriges Farmaceuter har nu JO-anmält Socialstyrelsens beslut att utfärda receptarielegitimation till två personer med dansk farmakonomutbildning. Ärendet följs med intresse i våra grannländer.

Som Svensk Farmaci uppmärksammade i höstas beviljade Socialstyrelsen under 2012, vid två tillfällen, receptarielegitimation till personer med dansk farmakonomutbildning.

Besluten fick skarp kritik från dåvarande Sveriges Farmacevtförbund (numera Sveriges Farmaceuter).

– Farmakonomutbildningen finns bara i Danmark och är en branschframtagen apoteksteknikerutbildning som är anpassad efter danska krav. Att Socialstyrelsen väljer att likställa den med den svenska receptarieutbildningen på universitetsnivå är anmärkningsvärt och olyckligt. Utbildningen är på sin höjd ett mellanting mellan en svensk apoteksteknikerutbildning och receptarieprogrammet, sa förbundsordförande Thony Björk när Svensk Farmaci skrev om ärendena i oktober.

Även den danska motsvarigheten till Sveriges Farmaceuter, Pharmadanmark, reagerade.

– Det här är i bästa fall ett uttryck för okunskap, i värsta fall ett försummande av värdet av teoretisk utbildning, sa Antje Marquardsen, ordförande i Pharmadanmark.

Även i Norge och Finland har man reagerat med förvåning på Socialstyrelsens beslut.

– Eftersom en svensk receptarielegitimation är användbar även där har man även från professionsorganisationerna i dessa länder uttryckt oro för en kompetenssänkning, säger Kristina Niemi, förbundsdirektör på Sveriges Farmaceuter.

I fredags skickade förbundets ordförande Thony Björk in en JO-anmälan av Socialstyrelsens beslut, som utarbetats av förbundsjurist Viktoria Juzovitskaja.

”Om en lägre utbildningsnivå, med stöd av yrkeskvalifikationsdirektivet, mer eller mindre med automatik erkänns här i landet, utan att någon fördjupad jämförerelse av kunskaps- och kompetensnivåer sker, förfelas intentionerna i direktivet”, skriver förbundet bland annat i sin anmälan.

Tolkningen riskerar höja risken för felexpeditioner och äventyra patientsäkerheten, anser förbundet. Socialstyrelsen har inte analyserat dessa möjliga konsekvenser, enligt anmälan.

Socialstyrelsen borde också ha gjort en betydligt mer omfattande utredning av farmakonomers respektive svenska receptariers yrkesverksamheter i Danmark respektive Sverige.

Dessa kan inte, som Socialstyrelsen angett, anses som jämförbara enligt förbundet.

Sammantaget har Socialstyrelsen, enligt JO-anmälan, ”brutit mot regleringen i patientsäkerhetsförordningen, handlat i strid mot intentionerna samt regleringen i EU:s yrkeskvalifikationsdirektiv, samt undgått att handlägga ärendena i linje med sitt uppdrag”.

Andra läser