Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Mölndal gynnas i stor AZ-manöver

Astra Zeneca meddelar idag stora strategiska förändringar inom koncernens FoU. Neddragningar sker i Storbritannien och USA medan Mölndal lyfts fram som ett av bolagets tre nya strategiska centra. Huvudkontoret i London stängs och flyttas till en helt ny enhet i Cambridge.

Astra Zeneca meddelade idag att man i fortsättningen kommer att satsa på tre strategiska centra för forskning och utveckling i Storbritannien (Cambridge, en helt ny enhet), USA (Gaithersburg, Maryland) och Sverige (Mölndal).

Målsättningen är att “stärka forskningsportföljen och etablera företaget som en global ledare för innovationer inom bioläkemedel”, enligt dagens presskommuniké.

Tankarna bakom förändringen är bland annat att placera fler av företagets forskare nära globalt erkända bioscience-kluster.

Detta för att det ska blir lättare att få kontakt med ledande forskare och skapa samarbeten.

Företaget vill också “uppnå minskad komplexitet och eliminera onödiga kostnader”.

Mölndal-enheten blir alltså ett av tre prioriterade centra i satsningen, närmare bestämt “ett strategiskt center för forskning och utveckling, primärt inriktat på små molekyler”. Ändå väntas ett hundratal tjänster försvinna från enheten inom en treårsperiod, enligt företaget.

Åtgärderna ska vara helt genomförda 2016 och beräknas kosta 1,4 miljarder dollar i engångskostnader.

Strategin innebär också att stora personalnedskärningar kommer att ske främst vid enheterna i Alderley Park och London, Storbritannien, samt i Wilmington, Delaware, USA.

Huvudkontoret i London ska stängas 2016 och flytta till Cambridge. Idag finns cirka 350 befattningar i London.

Den nya anläggningen i Cambridge väntas kosta 500 miljoner amerikanska dollar.

Astra Zeneca minskar i och med förändringen antalet anställda med 1 600 personer under de kommande tre åren.

Andra läser