Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kronan minskar antal apotekschefer

Kronans Droghandel sammanför apotek i kluster som får en gemensam chef. Men ”klustringen” påverkar inte rätten till ersättning vid arbete på annat apotek, poängterar Monika Löfberg, ordförande i förbundets apotekssektion.

Ett 10-15 apotek berörs i nuläget när Kronans Droghandel ”klustrar ihop” enheter med avseende på chefskapet.

– Många av våra enheter är små och vi ser flera vinster i den här modellen. Flexibiliteten ökar och det blir lättare att fördela resurser mellan apoteken vid exempelvis sjukdom och semester, säger Andreas Rosenlund, informationsdirektör på Kronans Droghandel.

I nuläget berörs 10-15 apotek.

– Men den här modellen finns till viss del även sedan tidigare i företaget, och det här kan ses som en successiv förändring. Det ger cheferna fördelen att de kan avsätta mer tid till chefsuppdraget i relation till driften, säger Andreas Rosenlund.

Förändringen har inneburit att vissa tidigare chefer har nu blivit erbjudna farmacevttjänster. Arbetsbristförhandlingar kopplade till omplaceringserbjudanden har genomförts.

– Vi har haft ambitionen att förhandla löner och övriga villkor på bästa möjliga sätt. Arbetsgivarsidan har inte fått något gratis. I vissa fall har lönesänkningar varit oundvikliga men generellt får utfallet ses som relativt gott. Utan vår medverkan hade utfallet blivit klart sämre, men jag har upplevt Kronan som en bra och lyssnande motpart, säger Lena Jäger, ombudsman på Sveriges Farmacevtförbund.

Monika Löfberg, ordförande i förbundets apotekssektion, är verksam inom Kronans Droghandel och har också deltagit i förhandlingarna.

Hon är dessutom själv berörd såtillvida att hennes apotek i Östhammar nu ”klustrats ihop” med det i Öregrund.

– Det är viktigt att poängtera att ”klustringen” inte innebär att man kan skyffla runt personalen mellan apoteken hur som helst. Avtalen om tjänsteförrättning gäller fortfarande och man har fortfarande samma rätt till ersättning vid arbete på andra apotek än det där man har sin anställning, säger hon.

– En annan viktig aspekt är att cheferna nu verkligen får tid till chefsuppgifterna. Verkligheten idag är ju att många chefer jobbar nästan helt i driften.

Kronan har för de aktuella apoteken valt att behålla en läkemedelsansvarig per apotek, även om det legalt sett finns möjlighet att vara LMA på flera apotek samtidigt.

– När det inte finns en ansvarig chef på plats hela tiden blir LMA-rollen ännu viktigare, säger Monika Löfberg.

Den aktuella förändringen berör främst apotek i storstadsregioner, som ligger relativt nära varandra.

– Vi har framfört att man kan ifrågasätta poängen med en sådan här förändring om apoteken ligger längre från varandra geografiskt, säger Monika Löfberg.

Andra läser