Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Svåra uppdrag”

Cecilia Bernsten, projektledare för Läkemedelsverkets nya uppdrag på apoteksområdet, beskriver uppgifterna som utmanande. ”Vi måste tänka nytt och kreativt”, säger hon.

Cecilia Bernsten, apotekare på Läkemedelsverkets enhet för socialfarmaci, får som Svensk Farmaci skrivit tidigare huvudansvaret för LV:s nya regeringsuppdrag med bäring på apotek (se artiklar länkade nedan).

Hon beskriver de nya projekten som mycket utmanande, inte minst med tanke på de snäva tidsramarna.

Ett av de två projekten handlar om att utvärdera läkarremitterade strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

Hur vanligt är det internationellt att apotek utför uppgifter på uppdrag av förskrivare?

– Jag har inte den bilden helt klar ännu. En viktig uppgift blir först att göra en litteratursökning kring vad som gjorts i andra länder, och analysera vad som kan anses fungera respektive inte fungera. Min kollega Lena Ring håller redan på att sammanställa en projektplan för det här arbetet, säger Cecilia Bernsten.

– Det blir en utmaning att se vad vi kan få fram via vår kunskapsinhämtning och vilken modell vi sedan kan bygga upp på den här korta tiden. En förutsättning är nära samverkan med en rad parter, inte minst med patientgrupper.

Enligt uppdraget ska försöksverksamheten ”inskränkas till en avgränsad patientgrupp där följsamheten till ordinerad behandling är låg”.

Har du redan nu några idéer kring vilka patienter som kan bli aktuella i försöksverksamheten?

– Här tror jag att vi måste tänka nytt och kreativt. Traditionellt tänker man kanske främst i termer av terapiområden som högt blodtryck eller hjärtsvikt. Men man kan också tänka mig att välja personer med ett visst antal läkemedel eller patienter i allmänhet som har tydliga problem med följsamheten till sin läkemedelsbehandling, säger Cecilia Bernsten.

Mest läst