Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klartecken för indikatorer och strukturerade samtal

Nu har regeringen gett Läkemedelsverket uppdragen att ta fram nationella apoteksindikatorer och utvärdera strukturerade läkemedelssamtal på apotek. Apoteksbranschen har redan utsett en grupp som står redo för att delta i arbetet. Apotekaren Cecilia Bernsten får ansvaret för projekten på LV. UPPDATERAD 12:49

Satsningarna blev kända när planerna för den nationella läkemedelsstrategin inför 2013 offentliggjordes i höstas, se artikel länkad här.

Men nu har regeringen alltså fattat de formella besluten.

Läkemedelsverket får fram till den 20 juni 2014 på sig att lämna en skriftlig slutredovisning av uppdraget att utveckla apoteksindikatorer till Socialdepartementet.

Med de nya apoteksindikatorerna är det tänkt att allmänheten ska kunna jämföra apotekens kvalitet och säkerhet.

– För patienterna kan det här bli betydligt bättre verktyg än de tillsynsprotokoll som finns att tillgå idag. Vi vet inte riktigt var det hamnar i slutändan, men det är ett viktigt arbete som vi är glada att vara intimt involverade i, säger Johan Wallér, vd för Sveriges Apoteksförening.

Han är ”om möjligt än mer positiv” till LV:s uppdrag att starta en försöksverksamhet med strukturerade läkemedelssamtal på apotek.

Verksamheten ska enligt regeringsuppdraget ”utformas för en avgränsad patientgrupp och syfta till att uppnå ökad följsamhet till ordinerad behandling”.

– Vi har redan utsett en grupp med kompetenta personer som står redo att delta i det här arbetet, säger Johan Wallér.

För det senare uppdraget ska LV lämna en skriftlig delredovisning senast den 27 september i år.

Anders Carlsten, direktör för verksamhetsområdet användning på Läkemedelsverket, bekräftar för Svensk Farmaci att apotekaren Cecilia Bernsten kommer att bli programansvarig för de båda projekten på LV.

Andra läser