Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Eget grossistled ger bättre förhandlingsposition”

Clary Holtendal bloggar från Apotek Hjärtats invigning av sitt nya centrallager igår. Enheten med sina röda backar fick en dramatisk start i höstas. Göran Hägglund gav positiva signaler om apoteken som del i den nationella läkemedelsstrategin.

Många diskussioner har förts om 24-timmarsregeln i allmänhet och apotekens obefintliga möjligheter att avtala med läkemedelsleverantörer i synnerhet.

I Sofia Wallströms första delbetänkande adresseras frågan och man föreslår att Läkemedelsverket ska utreda frågan.

Apotek Hjärtat anser i sitt remissvar att frågan inte behöver utredas utan är ett reellt problem för dagens apotek i och med att hela ansvaret för att uppfylla 24-timmarsregeln läggs på apoteken. Man tycker även att partihandel ska beläggas med sanktioner om de inte kan leva upp till de krav som ställs.

Ett annat sätt att ”lösa” fråga är att, som apotek, agera partihandel själv.

Detta skapar möjligheter för apoteksaktörerna att påverka kravspecifikationer gentemot läkemedelsleverantörer angående hållbarhet, stopptider etc.

Man kan också styra sina egna leveranstider och möjliggör leverans även på storhelger såsom jul och påsk.

De flesta apoteksaktörer har partihandelstillstånd i dagsläget. Under 2011 tog Apotek Hjärtat det strategiska beslutet att skapa en egen varuförsörjning, i månadsskiftet augusti september 2012 startade verksamheten.

Igår, den 6 mars skedde den officiella invigningen av socialminister Göran Hägglund (KD).

Starten i augusti/september i fjol var förenad med viss dramatik då man anlitade Panaxia som underleverantör av apoteksleveranser.

Panaxia gick i konkurs under dramatiska former och Hjärtat och deras samarbetspartner PostNord tvingades snabbt hitta en ny lösning.

Leverans av läkemedel ställer stora säkerhets- och klimatmässiga krav men till slut hamnade valet på Posten som alltså är det företag som står till förfogande med själva lastbilarna.

I nuläget är andelen handelsvaror i Norrköping 59 procent, receptfria läkemedel 34 procent och receptbelagda läkemedel 7 procent.

Allt fraktas i de röda backar som kännetecknar Hjärtats egna leveranser.

Målet är att alla varor ska fraktas i röda backar, och det hoppas man ha uppnått i och med utgången av 2014.

På frågan om varför Norrköping som utgångsort, svarar företaget att detta blev slutsatsen av en tyngdpunktsanalys som man gjorde där man utgick från placeringen av alla Hjärtat-apotek i Sverige. Då hamnade man nära Norrköping.

Göran Hägglund var alltså med och klippte bandet igår. ”I slowmotion för att alla ska hinna fotografera” som han själv sade.

Han uttalade sig positivt om Hjärtats satsning och menade att de positiva effekterna dels handlade om ökad tillgänglighet – men även positiva miljöeffekter.

Han välkomnade Sofia Wallströms förslag om att låta Läkemedelsverket utreda ansvarsdelen i leveranskedjan och förslaget om ett gemensamt söksystem.

Men han var även tydlig med att poängtera att det nu återstår att inhämta kommentarer från remissinstanserna.

Jag fick även tillfälle att fråga honom om förslagen om strukturerade läkemedelssamtal på apotek och kvalitetsindikatorer.

Han var kanske inte helt uppdaterad på förslagens detaljer, men uttryckte att ”regeringen är villig att satsa på att utnyttja den farmaceutiska kompetens som finns på apoteken inom ramen för nationell läkemedelsstrategi”. Lovande!

Clary Holtendal, professionsrådgivare, Sveriges Farmacevtförbund

Andra läser