Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“PTA kan avhjälpa farmacevtbrist”

Svenskfödda Corinna Arndt i Flensburg, som gått den tyska PTA-utbildningen, efterlyser ett enkelt sätt att komplettera upp PTA till svensk receptarie. Något som skulle kunna bidra till att lindra den svenska farmacevtbristen.

Som Svensk Farmaci skrev tidigare i år har Socialstyrelsen 2005-2010 utfärdat receptarielegitimation till tre personer med examen från den tyska apoteksteknikerutbildningen PTA, Pharmazeutisch technischer assistentin.

Yrkesskoleutbildningen PTA är på 2 ½ år, där den sista terminen utgörs av apotekspraktik. Den svenska receptarieutbildningen är en treårig universitetsutbildning.

Socialstyrelsens bedömningar ”baserades på utlåtanden från en sakkunnig som bedömde att sökandes brister i utbildningen uppvägdes av dennes långa arbetserfarenhet”.

Socialstyrelsen har senare även avslagit liknande ansökningar med den tyska utbildningen som grund, se artikel länkad nedan.

Svenskfödda Corinna Arndt i Flensburg tog PTA-examen i Tyskland i februari 2011 och hoppas nu kunna börja arbeta i Sverige.

Svensk Farmaci bad henne berätta om utbildningen.

– Min bild är att utbildningen är mer avancerad en den svenska apoteksteknikerutbildningen men på något lägre nivå än den svenska receptarieutbildningen, säger hon.

– Man läser bland annat kemi, läkemedelskunskap, näringslära, dermatologi, fytoterapi och kommunikation. Utbildningen har laborationer där man bland annat lär sig bereda salvor, stolpiller och teblandningar. Godkända skriftliga, muntliga och praktiska prov krävs för att få börja praktiken och utbildningen avslutas också med ett stort slutprov.

– PTA är en skyddad yrkestitel och när man har tagit examen får man ansöka om yrkeslegitimation. För detta krävs utdrag från brottsregistret, en godkänd hälsoundersökning och intyg på att man gått en första hjälpen-kurs, berättar Corinna Arndt.

Många som börjar PTA-utbildningen gör det idag efter att ha gått ut grundskolan, i 16-årsåldern.

– De yngsta har ofta svårt att hänga med och det finns därför nu en diskussion att strama upp intagningskraven, berättar hon.

Får en PTA själv lämna ut receptläkemedel till en apotekskund?

– Ja, men det är apotekaren har det yttersta ansvaret. Narkotikaklassade läkemedel måste alltid apotekaren kontrollera innan utlämning. Och en apotekare måste alltid finnas på apoteket under öppettiderna, säger Corinna Arndt.

I Sverige måste alla apotek vara bemannade med en farmacevt (apotekare eller receptarie) under öppethållandet.

Som Svensk Farmaci skrivit förut överväger Sveriges Farmacevtförbund att lämna in en JO-anmälan med koppling till Socialstyrelsens beviljande av receptarielegitimation till danska farmakonomer och/eller tyska PTA. Mer om detta inom kort.

Corinna Arndt efterlyser möjligheter att komplettera upp sin PTA till receptarie.

– Utbildningsansvariga vid farmaciutbildningen i Kalmar har gett mig beskedet att det inte går och Socialstyrelsen har hittills inte kunnat ge mig ett tydligt svar. Med tanke på farmacevtbristen i Sverige kan man tycka att denna möjlighet borde finnas. I Tyskland kompletterar utländska personer ofta utbildningar från sina hemländer med delar av PTA-utbildningen för att kunna arbeta som PTA i Tyskland, säger hon.

Andra läser