Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Kräver fyra veckor

Nu har Sveriges Farmacevtförbund och Almega utbytt avtalsyrkanden inför avtalsrörelsen på apoteksområdet. Förbundet vill återgå till semesterlagens skrivningar om fyra veckors sammanhängande sommarsemester och yrkar på ett ”stupstocksavtal”.

Två huvudnummer i förbundets avtalsyrkanden gäller löneavtalets utformning och sammanhängande sommarsemester.

– Vi tycker inte att nuvarande löneavtalsmodell med ett sifferlöst avtal fungerar tillfredställande. Därför har vi ställt krav på en förändrad process, framför allt när det gäller förberedelsearbetet mellan företag och akademikerföreningar. Hittills har detta ofta skett alldeles för summariskt. Om processen inte förbättras accepterar vi inte ett sifferlöst avtal, säger Christer Borg, förhandlingschef på förbundet.

Inställningen har utmynnat i ett förstahandsyrkande på ett så kallat stupstocksavtal på minst 2,8 procent.

Det innebär att om man inte kommit överens i lokala förhandlingar så ska minst 2,8 procent falla ut.

Vad säger Almega?

– Deras utgångspunkt är ett tillsvidareavtal som är sifferlöst.

Förbundet yrkar också på att den paragraf i kollektivavtalet som anger en miniminivå på tre veckors sammanhängande sommarsemester tas bort.

– I stället vill vi att Semesterlagen ska tillämpas, det vill säga minst fyra veckors sammanhängande semester. Det här är ett tydligt önskemål från våra medlemmar.

Förbundet driver också ett antal krav när det gäller kollektivavtalets allmänna villkor, med syfte att förbättra medlemmarnas arbetssituation.

– I frågan om huvudarbetsplats och tillfällig utlåning av personal vill vi ha en tydligare reglering av skyldigheter och ersättning. Dessutom har vi yrkanden kring arbetspassens längd och att dessa inte ska kunna vara delade.

– När det gäller OB-regleringen vill vi ta bort den sämre ersättning som gäller vid öppning och stängning. Vi driver också att perioden med föräldralön, en komplettering till den ordinarie föräldrapenningen, ska utökas från fem månader till sex, säger Christer Borg.

Inom kompetensutvecklingsområdet vill förbundet nu få till lokala avtal med företagen, där man specificerar kompetensutvecklingsinsatser med professionell inriktning.

– Vi uppmärksammar i år också särskilt chefernas arbetssituation, dels vad gäller krav på kompetensutveckling, men vi lyfter också fram vikten av att de får möjligheter att utöva ett gott ledarskap.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har förbundet och Almega tagit fram en checklista för arbetsmiljön.

– Vi yrkar nu på att man följer upp det här arbetet och ser till att checklistan implementeras lokalt, säger Christer Borg.

Läs mer om avtalsförhandlingarna på förbundets hemsida och nyhetsbrev inom kort.

Mest läst