Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Statligt anställda lönevinnare

Statligt anställda farmacevter tillhörde fjolårets lönevinnare – delvis tack vare en lönestrukturanalys på Läkemedelsverket. De landstingsanställda hade en sämre löneutveckling.

De främsta vinnarna bland Sveriges Farmacevtförbunds medlemskategorier i 2012 sett till löneutvecklingen var, som Svensk Farmaci skrivit tidigare, de industrianställda farmacevterna.

Det visar Sveriges Farmacevtförbunds årliga lönestatistik, som distribueras till medlemmarna denna vecka. Genomsnittet för de industrianställda farmacevternas löneökning låg på 5,4 procent under perioden september 2011 till september 2012.

Den genomsnittliga löneökningen för Sveriges Farmacevtförbunds samtliga medlemmar slutade 2012 på 4,3 procent.

– Det är en något lägre löneökning jämfört med förra året. Men med tanke på världsekonomins kris och att det så kallade märket, alltså löneöverenskommelsen mellan facken inom industrin och de privata arbetsgivarna, slutade på 2,6 procent 2012 kan utfallet se som relativt gott, säger Christer Borg, förbundets förhandlingschef.

En grupp vid sidan om industrin som fick ett bra utfall förra året var de statligt anställda farmacevterna. De fick i genomsnitt en löneökning på 4,6 procent.

– En bidragande orsak kan vara att man på Läkemedelsverket gjorde en strukturanalys då det uppdagades att vissa personalkategorier låg lågt i förhållande till andra anställda. Därför fick flera av farmacevterna på Läkemedelsverket utöver ”den vanliga” lönerevisionen ett extra lönepåslag i fjol, säger Christer Borg.

En grupp som inte hade samma goda utveckling under förra året är de landstingsanställda farmacevterna.

– Det kan nog tyvärr förklaras av att det är kärva tider och att landstingen har sett att deras ekonomi har försämrats i takt med att den ekonomiska krisen har förvärrats. Det gör landstingen snåla när det kommer till lönepåslag, säger Christer Borg.

Läs om de apoteksverksamma medlemmarnas löneutveckling i en separat artikel här.

För mer detaljerad information i grafik och tabeller, se Svensk Farmaci nr 1/13 och den medföljande lönestatistikfoldern.

Mest läst