Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Oroväckande dom”

Åsikterna går isär om vad domen i pressmeddelande-ärendet kan leda till. Svensk Farmaci har talat med Expressens chefredaktör Thomas Mattsson och Journalistförbundets ordförande Jonas Nordling.

Som Svensk Farmaci skrev i morse har Förvaltningsrätten i Uppsala nu meddelat dom i det uppmärksammade ärendet om ett pressmeddelande om Pradaxa. Förvaltningsrätten avslog Boehringer Ingelheims överklagan, se artiklar länkade nedan.

Förvaltningsrätten “finner vid en sammanvägd bedömning att pressmeddelandet ifråga utgör marknadsföring på grund av syftet med informationen, sambandet med kommande godkännande av läkemedlet för en ny indikation samt att informationen varit tillgänglig för vem som helst.”

Rätten hänvisar i domskälen mycket till en tidigare dom i EG-domstolen, det så kallade MSD-ärendet.

Thomas Mattsson, Expressens chefredaktör, är en av av de som engagerat sig i ärendet bland annat via sin blogg.

Svensk Farmaci kontaktade honom för en kommentar.

– Jag tycker det är oroväckande att uppgifter som lämnas till journalister ska regleras så här. Som journalist och van vid att både sammanfatta stora mängder fakta, och som mottagare av tusentals pressmeddelanden genom åren, ler jag också lite åt denna formulering i domen: “Pressmeddelandet är inte ett ordagrant eller fullständigt återgivande av bipacksedelns text eller den av verket godkända sammanfattningen av produktens egenskaper”, säger Thomas Mattsson.

– Men jag vänder mig främst mot Förvaltningsrättens beskrivning av Damgaard-målet i EU-domstolen: “En journalist kan således vid spridande av information som denne fått från ett läkemedelsföretag och som bedöms utgöra marknadsföring bli föremål för Läkemedelsverkets tillsyn inom marknadsföring.”

– Det här är mycket oroväckande och öppnar för att myndigheter ska utreda och ifrågasätta varifrån redaktioner fått sina uppgifter, säger Thomas Mattsson.

Jonas Nordling, ordförande för Sveriges Journalistförbund, är dock inte övertygad om att domen får så stora konsekvenser för journalisters yrkesutövning.

– Rätten verkar ju ha tolkat det som om att det aktuella materialet var tillgängligt för allmänheten och därför skulle bedömas som vilken information som helst. Och då bör ju detta inte ge någon effekt för vår yrkesutövning, säger han.

Mest läst