Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hård kritik mot LV:s rapport om dostjänsten

Läkemedelsverkets nya utvärdering av dos beskriver en historisk dostjänst och rapporten är i princip oanvändbar. Det anser Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel och tidigare ordförande för Sveriges Farmacevtförbund. Förbundets professionsrådgivare Clary Holtendal gör bedömningen att rapporten skrivits under stor tidspress.

Läkemedelsverket fick 2011, inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin, ett regeringsuppdrag att utvärdera dostjänsten och föreslå sätt att förfina den.

Som Svensk Farmaci skrev i januari har utvärderingen nu gått ut på remiss.

Carin Svensson, farmacichef på Kronans Droghandel, beskriver doshanteringen som den kanske största utmaningen för apotekssektorn 2013.

Utmaningarna är bland annat kopplade till den genomförda övergången till ett nationellt dosregister, bytet till ordinationssystemet Pascal och den kommande konkurrensutsättningen av dos. Under 2013 kommer nya aktörer att ta över doshanteringen i många delar av landet.

Carin Svensson är kritisk till Läkemedelsverkets rapport.

– Den beskriver en historisk dostjänst. Den kan därför inte tas som en beskrivning av vad dostjänsten är idag, och kan inte heller användas som ensamt underlag för hur dostjänsten kan utvecklas och förbättras i framtiden, säger hon.

Carin Svensson är ordförande i Apotekarsocietetens öppenvårdssektion, och har varit delaktig i det remissvar som Apotekarsocieteten lämnat.

I svaret tas bland annat upp ett konkret problem med de nya dosrecepten, som rapporten inte beaktar.

– Rapporten nämner på flera ställen att dosreceptet ger en helhetsbild av dospatientens läkemedel. Detta finns det inte längre några garantier för. Telefon-, fax- eller pappersrecept förs inte per automatik in på dosreceptet, vilket innebär att det inte längre finns någon garanti för att dosreceptet visar alla receptläkemedel, säger Carin Svensson.

Clary Holtendal, professionsrådgivare på Sveriges Farmacevtförbund, har varit samordnare för förbundets remissvar.

Hennes intryck är att rapporten tycks ha skrivits under stor tidspress.

– Det är mycket märkligt att farmacevter, som ju har en viktig roll i hanteringen av dosläkemedel, inte tycks ha tillfrågats i någon större utsträckning i arbetet med utvärderingen. Man har lagt ned stor möda på att skicka ut enkäter till sjukvårdspersonal men gör inget liknande till farmacevter på apotek och i dosverksamhet. Nu har vi istället tillfrågat medlemmar och fångat upp deras synpunkter i vårt remissvar, säger Clary Holtendal.

Svensk Farmaci har under veckan utan resultat sökt Anders Carlsten, chef för verksamhetsområdet användning på Läkemdelsverket, för en kommentar. Mer information senare.

Mest läst