Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsgrupp inom SKL ska förstärkas

Landstingens NLT-grupp ska arbeta snabbare, förstärkas med patient- och industrirepresentanter och få ett eget kansli. Det föreslår en ny SKL-rapport.

SKL:s nationella samverkansgrupp för nya läkemedelsterapier, NLT, värderar nya läkemedelsterapier och tar fram rekommendationer för hur landstingen ska hantera dem. Gruppen är dock inte själv avtalspart.

Nyligen publicerades en ny rapport från SKL om formerna för nationellt införande och uppföljning av nya cancerläkemedel.

Syftet med rapporten är att skapa en tydligare struktur för hur cancerläkemedel ska introduceras i sjukvården.

Rapporten föreslår att NLT-gruppen ska arbeta snabbare: Rekommendationer om nya cancerläkemedel ska vara klara inom 30 dagar efter att ett marknadsföringsgodkännande kommit från EU-kommissionen. En funktion för ”förhandling av pris och bedömning av prismodeller” föreslås också tillskapas.

Idag ingår läkemedelsansvariga från landets landsting och regioner i NLT.

I rapporten föreslås att gruppen förstärks och i fortsättningen består av:

– Beslutsfattare i landstingssfären på hög nivå
– Ledande professionsrepresentanter med stor kunskap om läkemedelsanvändning
– Etiker
– Patientorganisationsrepresentanter
– Företrädare för allmänintresset
– Företrädare för läkemedelsindustrin

Dessutom föreslår rapporten att en beredningsgrupp för cancerläkemedel, NLTc, ska bestå av ”sex erfarna professionsföreträdare med regional förankring”.

Ett kanslifunktion för NLT på SKL föreslås också skapas. Verksamheten ska finansieras med ett årligt anslag.

NLT–kansliet föreslås ta fram en kommunikationsstrategi och en ”levande webbplats” med information om pågående ärenden i realtid.

Läs rapporten här.

Andra läser