Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny prismodell spås ge dråpslag för parallellhandel

Sofia Wallströms förslag till prismodell gör att apoteken förlorar 110-300 miljoner kronor om året – inte 40 miljoner som utredningen påstår, enligt apoteksbranschen. Detta eftersom parallellimporten minst kommer att halveras.

Som Svensk Farmaci skrev igår har Sveriges apoteksförening nu färdigställt sitt remissvar på Sofia Wallströms delbetänkande från i höstas. Läs gårdagens artikel här.

Föreningen menar i svaret att utredningen inte har beräknat det intäktsbortfall som nya prismodellen skulle ge för apoteken på ett korrekt sätt.

Enligt branschens beräkningar kan det röra sig om så mycket som 110-300 miljoner, snarare än de 40 miljoner som anges i utredningen.

Svensk Farmaci bad Johan Wallér, vd på Sveriges apoteksförening, utveckla bakgrunden.

– Utredningen har räknat ut vad de sänkta läkemedelspriserna får för effekt på marginalen, och den beräkningen är nog rättvisande. Men man har missat att den lönsamhet som apoteken uppnår inom parallellhandeln kommer att urholkas kraftigt, säger han.

– Vissa varor kommer att försvinna, de blir inte längre intressanta för parallellhandel. Sänkta priser generellt leder till att Sveriges förutsättningar för parallellimport minskar. Vår bedömning är att parallellhandeln minst kommer att halveras. Effekten blir olika för olika apoteksaktörer eftersom man varit olika effektiva i sina förhandlingar, och bland annat därför finns det också en viss osäkerhet i våra beräkningar.

Föreningen kommer även fram till att apotekens föreslagna nya prisförhandlingsrätt inom icke utbytbara generika i princip inte kommer att ge apoteken någonting.

Bakgrunden till resonemanget framgår av föreningens remissvar.

– Potentialen är i princip noll, här har utredningen gjort en missbedömning, säger Johan Wallér.

Är det inte konstigt att ni och utredningen kommer till så diametralt olika slutsatser när det gäller utredningsförslagens effekter för apoteken?

– Effekterna för apoteken har ju inte varit utredningens huvudfokus, men det är märkligt och orimligt att man inte tagit höjd för de effekter som vi nu lyfter fram. Det är mycket oroande att man skriver att den negativa effekten för apoteken bara blir 40 miljoner, säger Johan Wallér.

Andra läser