Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“TLV bortser från fakta”

Här är min kommentar på Inger Erlandssons replik från i morse på min ledarblogg om handelsmarginalen.

Den här sakfrågan handlar i grunden inte om att handelsmarginalen är för hög eller låg.

Den handlar om att handelsmarginalen är konstruerad på ett sätt som gör att lagerhållning av dyra produkter missgynnas mer än vad som är rimligt.

Det här är inget självuppfunnet tyckande från min sida – så här skrev Statskontoret i sin rapport från maj 2012:

”Flertalet av de aktörer som Statskontoret intervjuat har lyft fram att handelsmarginalen på dyra läkemedel är mycket låg… Ett enskilt läkemedel kan kosta flera tusen kronor men den maximala ersättningen är 167 kronor. Detta innebär att det är en större ekonomisk risk för ett apotek att beställa hem dyrare läkemedel. Apoteksaktörerna har pekat på att en följd av detta är att det enskilda apotekets incitament att lagerföra dyra läkemedel minskar, särskilt om det inte är möjligt att returnera läkemedlet eller om hållbarheten är kort”.

Jag frågade apoteksföreningen om branschens syn i dagsläget på frågan häromdagen, och fick det här svaret därifrån:

”Det här är absolut en viktig fråga och ett faktiskt problem. Enskilda apotek riskerar mycket om en beställning inte går hela vägen till en expedition. Särskilt känsliga är förstås mindre apotek. Bristerna i returrätten spelar självklart också in när det gäller de dyra läkemedlen. Marginalens konstruktion är inte anpassad till att så många läkemedel nu för tiden är både volymmässigt små och samtidigt dyra.”

Jag har även träffat personer inom läkemedelsindustrin som upplever marginalens konstruktion som ett bekymmer.

“Apoteken har aldrig våra (mer kostsamma) läkemedel på lager”, tycks vara en ganska vanlig uppfattning.

TLV tycker att jag bortser från fakta, d v s det faktum att ersättningen är baserad på att hanteringen av läkemedlen inte avgörs av priset.

Jag tycker snarare att TLV bortser från fakta kring det konkreta problem vi diskuterar.

Ett problem som per definition gör det affärsekonomiskt väldigt ofördelaktigt, ja för vissa till och med riskfyllt, för apotek att lagerhålla dyra läkemedel.

Istället borde TLV lyssna på Statskontoret, apoteksbranschen och läkemedelsindustrin. Och inse att det här problemet existerar, horribelt eller inte.

Mest läst