Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Horribelt systemfel måste åtgärdas”

Antalet apotekskonkurser ökar. Regeringen och TLV måste nu ta ett grepp om ersättningen till apoteken. Systemfel som gör att försäljning av dyra läkemedel blir förlustaffärer för apoteken måste byggas bort, skriver Svensk Farmacis chefredaktör.

Allt fler svenska apotek tycks nu befinna sig i eller nära ekonomiskt obestånd. Ett antal apotek inom Apoteksgruppen- och Bootskoncepten har gått i konkurs, liksom några fristående aktörer. Huvudfinansiären bakom Foxfarmaci gav upp häromveckan.

Allt fler av förbundets medlemmar har på senare tid, i samtal med ombudsmännen, uttryckt oro för personalnedskärningar eller förestående konkurs.

Det här är en utveckling som också borde oroa ansvariga politiker. Tunga allianspolitiker var före reformen tydliga med att den omreglerade apoteksmarknaden skulle ge goda förutsättningar för småskaligt företagande.

Men det gör den inte.

Handelsmarginalens utformning gör att det inte går att leva på kärnverksamheten, receptläkemedel, som står för cirka 80 procent av omsättningen. Därför tvingas apoteken satsa hårt på kringprodukter, och det är inte alltid det lättaste.

Nästan absurt blir det när man tittar på apotekens marginal vid försäljning av dyra läkemedel.

När ett originalläkemedel för 5 000 kronor expedieras får apoteken bara ungefär 150 kronor i Sverige, att jämföra med 534 kronor i Norge och 442 kronor i Danmark. Detta enligt TLV:s rapport om handelsmarginalen i fjol.

Det här är inte bara något som gör det svårt att driva apotek, det bidrar ju heller knappast till en god lagerhållning, apropå höstens debatt.

Statliga Apoteksgruppen använder dessutom en avgiftsbaserad affärsmodell som gör att det till och med blir en förlustaffär för det enskilda apoteket att ta emot vissa dyra receptkunder.

Det blir affärsekonomiskt smartare att hänvisa dem till ett annat apotek!

Så här kan vi inte ha det.

Men istället för signaler på förändring kommer Sofia Wallströms prismodellsförslag som minskar apotekens intäkter ytterligare.

Det är uppenbart att regeringen och TLV måste ta ett nytt grepp om apotekens handelsmarginal.

Greppet får inte bara handla om att kompensera för effekterna av den eventuella, nya Wallströmska prismodellen.

På sikt borde vi ställa om i riktning mot ett system där kvalitet belönas. Men mer akut behöver vi mer allmänt se över vilka förutsättningar dagens system ger apoteken att överleva.

Och det horribla strukturfel som missgynnar försäljning av dyra läkemedel på apoteken måste byggas bort!

Nils Bergeå Nygren

Mest läst