Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Individuella bedömningar av smartphonelösningar

Det blir individuella bedömningar i varje enskilt fall. Det är beskedet från Apotekens Service till de företag som vill utveckla smartphone-appar där individbaserad information ska hämtas från Receptregistret och Läkemedelsförteckningen.

Som Svensk Farmaci har berättat tidigare står flera aktörer på kö för att utveckla smartphone-appar där individbaserad information hämtas från Receptregistret och Läkemedelsförteckningen. Efter en genomgång med Datainspektionen, där myndigheten har klargjort för hur man ser på regelverket, har Apotekens Service nu bestämt sig för att göra en genomgång av alla produkter, ur flera olika perspektiv, innan det kan bli aktuellt för företag med nya tekniska lösningar att koppla in sina system.

– Det går inte att ge ett enkelt besked i förväg. Först måste aktuella lösningar igenom en kvalificering ur ett tekniskt, juridiskt, affärsmässigt och säkerhetsmässigt perspektiv. Sen måste lösningen igenom vår ordinarie godkännandeprocess, säger Eva Reimers, kommunikationschef på apotekens Service.

Förklaringen till att man inte kan dela ut en lathund för hur olika tekniska lösningar ska se ut innan de kopplas in, beror bland annat på den snabba tekniska utvecklingen som kontinuerligt förändrar situationen.

Som exempel nämner hon att det inte är säkert att bara Bank-ID kan bli aktuellt att använda när patienterna ska logga in i systemen. Det kan även bli aktuellt med andra lösningar, förutsatt att de uppfyller alla de krav som Apotekens Service har ställt upp. Ett annat skäl till att olika lösningar behöver bedömas individuellt är att det kan finnas kombinationer av tjänster som kan vara olämpliga.

Eva Reimers anser dock att leverantörerna av olika lösningar hittills har reagerat positivt på hur Apotekens Service kommer att arbeta med detta.

– Leverantörerna förstår att det inte finns några självklara svar som vi kan ge innan vi har gjort en granskning. Framför allt inser de att det är viktigt att vi värnar om den personliga integriteten för patienterna, vilket trots allt är vad detta arbete handlar om, säger Eva Reimers.

Mest läst