Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Glesbygdsstöd byggs upp – och hotas

Under regeringens hearing om glesbygdsstöd till apotek var de flesta aktörer positiva till TLV:s förslag – och nu väntas ett regeringsbeslut inom kort. I Danmark vill statliga Konkurrencerådet tvärtom avskaffa utjämningssystemet – men apotekssektorn har slagit bakut.

I Sverige har regeringen aviserat att man vill säkra apotekstäckningen i glesbygd via ett subventionssystem, se artiklar länkade nedan.

TLV har skickat ett förslag till Socialdepartementet i frågan och regeringskansliet har anordnat en hearing för berörda apotekskedjor och andra involverade aktörer.

– Vi arbetar med den här frågan nu och hoppas bli klara så fort som möjligt. Det regeringsbeslut som krävs kommer inte att dröja länge, säger Stefan Karlsson, ämnesråd på Socialdepartementet.

Det har förekommit olika uppgifter om exakt när tidsfristerna för apoteken på glesbygdslistan går ut. Vad gäller?

– Det varierar utifrån när avtalen skrevs med de olika aktörerna. Det varierar något i tid men datumen ligger ganska tätt under mars månad.

Vilken input fick ni från aktörerna under hearingen?

– I grunden var de som deltog positiva till ett glesbygdsstöd införs och också positiva till TLV:s förslag, säger Stefan Karlsson.

I Danmark föreslog tvärtom statliga Konkurrencerådet nyligen att det utjämningssystem, udligningsordningen, som stöttar mindre apotek i Danmark ska avskaffas. Rådet har även tidigare kritiserat systemet.

Att udligningsordningen försvinner väntas också, enligt danska medieuppgifter, föreslås av den nya apoteksutredningen som syftar till att modernisera apotekssektorn. En arbetsgrupp väntas presentera sin slutrapport inom den allra närmaste framtiden.

Men danska Apoteksforeningen har sedan förslaget blivit känt tagit fram en egen analys där man räknat fram att förändringen skulle hota 43 danska apoteks existens.

Danmark har lägst antal apotek i Europa per capita, men landets geografi gör att danskarna ändå sällan har långt till apoteket.

Mest läst