Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Oklart om glesbygdsapoteken

Snart blir det tillåtet att stänga apotek på glesbygdslistan – men ännu är det oklart hur stödet till apotek i glesbygd ska utformas. Apoteksföreningen vill se förändringar i TLV:s förslag.

Som Svensk Farmaci skrivit tidigare har regeringen i höstbudgeten avsatt medel för ett stödsystem för att upprätthålla apotekstäckningen i glesbygd.

TLV har tagit fram ett förslag på hur stödet ska utformas, se artikel länkad nedan.

Det överlämnades till Socialdepartementet i oktober.

Sedan dess har till synes inget hänt i frågan. Efter mars månads utgång är de fyra apoteksaktörer som har apotek på den så kallade glesbygdslistan inte längre skyldiga att hålla dess öppna.

– Generellt är det alltid ett problem när man måste vänta för att få reda på vad som gäller. Men jag har svårt att se att någon aktör skulle rusa åstad och agera innan förutsättningarna är klara, säger Henrik Ehrenberg, strateg på Sveriges Apoteksförening.

Föreningen har lämnat in synpunkter på TLV:s förslag. Man kritiserar bland annat delförslaget om att en miniminivå för omsättningen på en miljon kronor måste uppnås för att ett apotek ska få stöd.

För att nya regler om glesbygdsstöd ska träda i kraft krävs ett regeringsbeslut. Svensk Farmaci har sökt Stefan Karlsson, ämnesråd på Socialdepartementet, för en diskussion om läget i frågan men ännu inte fått tag på honom.

Mest läst