Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Parallellimport når rekordnivå efter reform

Parallellimporterade läkemedel ökar kraftigt sedan apoteken fått möjligheten att prisförhandla. Försäljningen ökade med 40 procent till fem miljarder kronor i fjol, samtidigt som läkemedelsnotan mätt som AIP nu minskar för första gången på länge.

I samband med omregleringen fick apoteksaktörerna möjlighet att förhandla inköpspriser för parallellimporterade läkemedel (PI).

– Det faktum att apoteken fått detta incitament, i kombination med en gynnsam kronkurs, har drivit upp parallellimporten av läkemedel till rekordnivåer. Att landstingen allt oftare upphandlar parallellimporterade läkemedel har också bidragit, säger Karolina Antonov, policychef på läkemedelsindustrins branschorgan Lif.

Under 2012 ökade försäljningen av parallellimporterade läkemedel med hela 40 procent och uppgick till cirka fem miljarder kronor, enligt statistik från IMS Health och Apotekens Service AB.

I praktiken är priserna mot kund samma för PI som för originalläkemedel, trots att apotekskedjorna förhandlat ned inköpspriserna.

– Företeelsen parallellimport ger alltså inte längre samhällsbesparingar utan intjäning för apotekskedjorna, säger Karolina Antonov.

Ökningen av parallellimport sker i ett läge när den totala läkemedelsförsäljningen mätt som AIP för första gången på länge minskar på totalen (minus 1,1 procent jämfört med 2011). Läs mer om den utvecklingen på Lif:s hemsida och i en artikel på Life-time.se idag.

Karolina Antonov tror att ökningen för parallellimport kan fortsätta något år till, men att det finns en övre gräns.

– Den kan nog klättra några ytterligare procentenheter. Men förutsättningarna för parallellimport varierar stort från produkt till produkt och är också tydligt beroende av volym och tillgång. Dessutom är den en funktion av kronkursen. Kronan är stark nu vilket gynnar parallellimporten, säger hon.

Andra läser