Gå till innehållet

När du använder denna sida accepterar du vår användning av cookies. Mer information.

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Butiker säljer receptfritt oanmält

Nio av 18 undersökta försäljningsställen i Stockholm sålde receptfritt utan att ha anmält detta till Läkemedelsverket, enligt en ny undersökning. LV kommenterar i Svensk Farmaci.

Undersökningen presenteras i Dagens Apotek och andra medier idag. Annika Babra är gruppchef vid inspektionsenheten på Läkemedelsverket.

Undersökningen är liten men hur vanligt är det här, tror ni, och hur hanterar ni det?

– När vi får in rapporter om oanmäld försäljning från kommuner inleder vi ärenden direkt i samarbete med kommunerna. Konsekvensen blir att försäljningen upphör eller att butiken inkommer med anmälan till LV att man vill bedriva försäljning. Förra året hade vi ett trettiotal ärenden. Huvudsakligen ser vi att det här beror på okunskap om reglerna eller att ägarbyten skett, vilket kräver en ny anmälan. Vi har inte anledning att tro att oanmäld försäljning är riktigt så vanligt som den här undersökningen möjligen antyder.

Vad är problemen med denna oanmälda försäljning?

– Aktörerna som inte är anmälda är inte kända för kommunerna som ansvarar för kontrollen. Information om en eventuell indragning når inte heller fram till en oanmäld butik.

Planerar ni åtgärder med koppling till detta?

– Innehavare av partihandelstillstånd är skyldiga att säkerställa att dem de säljer till är anmälda försäljningsställen. Det behöver vi tydliggöra i vår tillsyn av partihandlarna. Dessutom vill vi fortsätta samarbetet med kommunerna och informera dem om det här problemet.

Behövs inte hårdare regler?

– Det är visserligen lätt att anmäla sig idag, men att leva upp till regelverket ställer relativt höga krav på försäljaren. Det har många upptäckt och flera har nu avanmält sig som försäljningsställe för läkemedel. Läkemedelsverket behöver skapa fler informationskanaler för att nå ut med de regler som gäller för receptfri läkemedelsförsäljning, säger Annika Babra.

Andra läser