Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vill förändra modell för ersättning till apotek

Intresset för alternativa ersättningsmodeller för apoteken tycks öka hos ledande politiker. Anders W Jonsson (C), ordförande i socialutskottet, vill ta steg mot att premiera medicinsk information på apoteken.

I höstas presenterades en studie från Uppsala universitet som visade att relativt lite av kundmötestiden på apotek används för dialog om medicinska frågor kring patientens läkemedel.

Svensk Farmaci har kontaktat ett antal ledande politiker med anledning av utfallet och apotekens roll i samhället.

Läs mer om detta i Svensk Farmaci nr 1 som kommer ut i februari.

Anders W Jonsson (C), läkare och ordförande i socialutskottet, tror att den bild som Uppsalastudien ger beror på ett flertal faktorer, däribland de höga kraven på effektivitet ute på apoteken.

Han säger nu att han vill ”titta på en modell för ersättningssystemen som premierar medicinsk information” i apoteksledet.

– Redan vid omregleringen fanns en diskussion om detta och man tittade då på olika ersättningsmodeller. Nu är frågan aktuell igen i och med apoteksutredningen. Jag skulle gärna se att vi tar ett steg mot att premiera mer medicinsk information på apoteken, säger Anders W Jonsson till Svensk Farmaci.

– Felanvändning av läkemedel är ett stort problem i Sverige, inte minst hos äldre. Apotekspersonalen har en viktig roll för att få till en bättre läkemedelsanvändning.

Mest läst