Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Dom om dosläkemedel i “Sjuklövern” står fast

Efter att Högsta Förvaltningsdomstolen inte beviljat prövningstillstånd tyder det mesta på att Lidingöbolaget Apotekstjänst AB får försörja sju mellansvenska landsting med dosläkemedel.

De sju landstingen i den så kallade sjuklövern (Sörmland, Örebro, Värmland, Dalarna, Gävleborg, Uppsala och Västmanland) var i januari i fjol först med att upphandla dosdispenserade läkemedel på den konkurrensutsatta marknaden.

Valet föll på Uppsalabaserade Svensk Dos AB.

Beslutet överklagades dock av konkurrerande Apotekstjänst AB. Huvudargumentet var att Svensk Dos AB inte kan anses ha uppfyllt de krav på ekonomisk stabilitet som anges i förfrågningsunderlaget.

Efter att Förvaltningsrätten i Linköping gått på landstingens linje överklagades ärendet till Kammarrätten i Jönköping. I sitt beslut meddelade Kammarrätten, som Svensk Farmaci skrev i höstas, att den går på Apotekstjänsts linje.

Sedan överklagade både landstingen och Svensk Dos AB detta beslut till Högsta Förvaltningsdomstolen.

Men strax före jul kom beskedet att prövningstillstånd inte beviljas för någon av dem.

Det innebar att landstingen, enligt Kammarrättens dom, måste göra om sin anbudsprövning och diskvalificera Svensk Dos anbud i denna prövning.

Omprövningen är ännu inte klar, men det mesta tyder på att det blir Apotekstjänst AB som får uppdraget att försörja de sju landstingen med dosläkemedel med start senare i år. Apotekstjänsts bud var prismässigt lägre än den tredje anbudsgivaren Apoteket AB:s.

– Vi följer nu Kammarrättens dom och gör en ny anbudsutvärdering. Vi blir antagligen klara med den nästa vecka, säger Inger Nyblom Hermansson, ansvarig upphandlare på Landstinget Västmanland, till Svensk Farmaci.

Sedan tidigare har de sju landstingen, på grund av den försenade processen, beslutat att anlita Apoteket AB under de första nio månaderna 2013.

Tomas Hilmo, vd på logistikbolaget Bonver som står bakom Apotekstjänst, är försiktig i sina kommentarer.

– Läget är fortfarande oklart och det gör det svårt att planera. Vi måste invänta vad landstingen beslutar. Under tiden agerar vi för att göra ett gott jobb i Västra Götaland och Halland där vårt uppdrag är i hamn, säger han.

Mest läst