Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Självkritik om självtest

I höstas fick Apoteket AB kritik från läkarhåll för den stora satsningen på självtester. Vd Ann Carlsson tycker att satsningen var rätt, men hon uttrycker nu viss självkritik kring hur bolaget hanterade den.

I höstas lanserade Apoteket AB en stor satsning på medicinska hälsotester för eget bruk.

Delar av satsningen kritiserades av läkare i Svensk Farmaci och sedermera i Dagens Nyheter.

I en intervju med Apotekets vd Ann Carlsson förra veckan tog Svensk Farmaci upp frågan.

Finns det skäl till självkritik utifrån den debatt som uppstod?

– Satsningen på självtester bottnar i de snabbt ökande medicinska möjligheterna att testa sig själv, och det finns ett stort tryck från olika patientgrupper. Vi tror att apoteken är en bra miljö för försäljning och information kring självtester, säger Ann Carlsson.

– Men det finns inget som inte kan göras bättre. Vi kunde ha varit ännu tydligare med hur och när vi ska hänvisa kunder vidare till sjukvården.

– Det är viktigt att poängtera att våra tester är noggrant utvecklade i samarbete med medicinsk expertis.

”Apoteket är så stora och gör bara som de själva vill” är en åsikt jag stött på några gånger i vården. Är Apoteket AB en arrogant aktör?

– Nej, och det är i så fall en bild som vi måste städa bort! Det är oerhört viktigt för oss att lyssna på kunder och partners, särskilt på dem som ger oss kritik. Det är så vi kan lära oss och bli ännu bättre, säger Ann Carlsson.

Läs en längre intervju med Ann Carlsson i tryckta Svensk Farmaci nr 1/13 i februari.

Mest läst