Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Vilseledande information om sommarsemester”

Sveriges Farmacevtförbunds förhandlingsavdelning har reagerat på spridning av vad man beskriver som missvisande information om rätten till ledighet under sommaren.

Trots att det nya året bara börjat får förbundet, som Svensk Farmaci tidigare rapporterat, många frågor från apoteksanställda medlemmar angående sommarsemestern.

Spörsmålen handlar bland annat om vad som gäller för önskemål om längd på sommarledigheten och när den ska förläggas.

– Stora delar av semesterlagen är dispositiva, det vill säga att avtalsparterna genom kollektivavtal kan komma överens om andra bestämmelser än lagens regler. Därför måste man börja med att se vad vårt gällande branschavtal för apotek säger, säger Viktoria Juzovitskaja, förbundsjurist på Sveriges Farmacevtförbund.

– Till exempel säger avtalet att en anställd har rätt att få tre veckors sammanhängande semester under perioden juni till augusti. Denna regel diskuterar vi nu utifrån att den upplevs som sämre är semesterlagen som ger rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet under juni till augusti.

Enligt Viktoria Juzovitskaja florerar nu en del uppgifter om vilka rättigheter eller möjligheter man har och vad semesterlagen respektive kollektivavtalet säger.

– I vissa fall ges lite udda råd om vad man kan göra för att få ledighet enligt eget önskemål. En del av den information och rekommendationer som förbundet tagit del av är tyvärr felaktiga och strider mot de regler vi har i branschavtalet och/eller i semesterlagen, säger Viktoria Juzovitskaja.

– Vi vill än en gång framhålla att medlemmar som har önskemål om hur lång semester man vill ta ut, och vilken tidsperiod man vill ha semester, bör ansöka enligt de önskemålen.

Enligt förbundets förhandlingschef Christer Borg finns det inga regler som hindrar att ansöka om ledighet utifrån egna önskemål.

– Om arbetsgivaren sedan inte anser sig kunna bevilja ledigheten så får en enskild bedömning göras utifrån de regler vi är bundna av enligt avtal och lag, säger han.

– En del av den ibland missvisande informationen handlar om möjligheten att ta ut föräldraledighet på sommaren eller att ta ut sparad semester. Här finns regler som inte alltid är helt enkla, säger Viktoria Juzovitskaja.

– Lita inte på alla uppgifter som florerar utan kontakta er akademikerförening eller förbundets medlemsrådgivning om ni har frågor eller vill få rådgivning. Och är du missnöjd med arbetsgivarens besked vad gäller ledighet, hör av dig, säger Christer Borg.

Mest läst