Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre lediga tjänster

Antalet lediga jobb för farmacevter har halverats under 2012 enligt Arbetsförmedlingens statistik, och ligger nu på samma nivå som antalet arbetslösa. Men det finns felkällor i statistiken. UTÖKAD 14:29

De siffror som Sveriges Farmacevtförbund nu presenterar för helåret 2012 bygger på statistik från Arbetsförmedlingen.

Bland de mer uppseendeväckande resultaten är att antalet lediga jobb för farmacevter minskade med hela 47 procent under 2012 och nu ligger på samma nivå som antalet arbetslösa, det vill säga ett knappt hundratal.

– Vi ser att det sker en hel del förändringar på arbetsmarknaden för farmacevter just nu och dessvärre är de inte till det bättre. Det är tydligt. Men samtidigt ska man komma ihåg att arbetslösheten bland farmacevter är väldigt låg om man jämför med andra yrkesgrupper, säger Clary Holtendal, som har sammanställt statistiken.

En förklaring till att behovet av farmacevter har minskat så kraftigt anser hon kan vara att etableringen av nya apotek har avtagit under året. Situationen när det gäller arbetslöshet bland farmacevter ser dock fortfarande bra ut, totalt sett. I hela den grupp som har eftergymnasial utbildning i Sverige beräknades arbetslösheten till 4,5 procent under året. Motsvarande siffra för apotekare låg under året på cirka 2,1 procent, och för receptarierna på 0,5 procent.

Eftersom det finns betydligt fler receptarier än apotekare var arbetslösheten bland apotekare, i absoluta tal, 2–3 gånger större än bland receptarier. Men detta är ett förhållande som är på väg att ändras.

– När det gäller förhållandet mellan arbetslösa apotekare och receptarier ser vi faktiskt en trend där arbetslösheten bland apotekare minskar, samtidigt som den ökar något bland receptarier. Nu är arbetslöshetskurvorna för de båda grupperna på väg att mötas, vilket vi inte har sett tidigare. Vi behöver dock analysera siffrorna närmare för att förstå vad detta beror på, säger Clary Holtendal.

Christer Borg, förhandlingschef på Sveriges Farmacevtförbund, ser det som uppenbart att antalet lediga jobb både totalt i samhället och för förbundets medlemsgrupper minskat under 2012.

– Det är inte konstigt med tanke både på det internationella och svenska ekonomiska läget. Vad som dock är viktigt att komma ihåg är att de uppgifter om lediga jobb som Arbetsförmedlingen redovisar är de lediga jobb som anmälts till AF. Jag tror att det faktiskt har funnits och finns fler lediga jobb även om totalen minskat, säger han.

– Det finns inte längre en lagstadgad skyldighet för arbetsgivare att anmäla lediga jobb. Många arbetsgivare söker personal på andra vägar än den traditionella genom AF. Jag tror även att merparten av våra medlemmar hittar jobb via andra vägar, även om man som arbetslös måste vara anmäld som arbetssökande hos AF för att kunna få A-kasseersättning, säger Christer Borg.

Mest läst