Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Nu måste åtgärder vidtas”

Paracetamol bör säljas i mycket små förpackningar – och inte utanför apotek. Det anser Giftinformationscentralen. Thony Björk, Sveriges Farmacevtförbunds ordförande, tycker också att det nu måste hända saker i frågan.

Dagens Nyheter rapporterade i morse om att Giftinformationscentralen (GIC), i en skrivelse till Läkemedelsverket, påpekar att antalet samtal om paracetamolförgiftningar ökat på senare tid.

Den medicinske chefen Mark Personne på GIC, som idag formellt är en del av Läkemedelsverket, ser en koppling till den ökade tillgängligheten och tycker att det nu är hög tid att åtgärder som begränsar den vidtas.

Som av en händelse besökte Svensk Farmaci idag Giftinformationscentralen i Solna för ett reportage inför en kommande utgåva. Vi kunde förstås inte undvika att ta upp den dagsaktuella paracetamol-frågan.

När receptfritt skulle börja få säljas i butik minskades de aktuella förpackningsstorlekarna till 20 tabletter. Vilken förändring skulle ni vilja se nu?

– För att minska antalet förgiftningar vore ett klokt första steg att göra de receptfria förpackningarna ännu mindre, så att de bara täcker några dagars smärtlindring. Redan idag är de största förpackningarna receptbelagda, men vi anser att alla eventuella förpackningar som är större än de allra minsta bör vara receptbelagda, säger Mark Personne till Svensk Farmaci.

– Sedan har vi, utifrån vår erfarenhet, ingen förståelse för beslutet att tillåta försäljning av paracetamol utanför apoteken, säger han.

Sveriges Farmacevtförbunds ordförande Thony Björk, är på samma linje och tycker att åtgärder måste vidtas.

– Vi är sedan tidigare kritiska till att så många receptfria läkemedel släppts till allmän handel. I många andra länder har man på senare tid gått i motsatt riktning, i synnerhet när det gäller paracetamol. Giftinformationens rapport bekräftar att stor tillgänglighet till paracetamol är problematiskt. Det är av största vikt att åtgärder nu vidtas. Paracetamol är ett läkemedel som bör säljas där det finns farmacevtisk kompetens, säger han.

– I enlighet med vår nollvision för läkemedelsrelaterade problem så anser vi allmänt att listan över de läkemedel som får säljas utanför apotek måste begränsas, säger Thony Björk.

Läs mer om Giftinformationscentralens verksamhet och paracetamolfrågan i nästa utgåva av tryckta Svensk Farmaci.

Mest läst