Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Därför överklagar Stockholm

En läkemedelsrekommendation har ett värde och bör därför kunna användas i en förhandling. Så motiverar Magnus Thyberg vid SLL:s läkemedelsenhet överklagandet av förvaltningsrätten dom om Simponi.

Som Svensk Farmaci kunde berätta i går överklagar Stockholms läns landsting förvaltningsrättens fällande dom mot det avtal om återbäring som landstinget har tecknat med läkemedelsföretaget MSD, som gäller TNF-hämmaren Simponi.

Grunden i avtalet var att landstingets läkemedelsenhet skulle rekommendera förskrivning av Simponi till patienter med reumatisk sjukdom. Det skulle i sin tur ge landstinget en återbäring. Förvaltningsrätten, som har granskat ärendet, ansåg dock att avtalet stred mot lagen om offentlig upphandling, samt principerna om transparens och likabehandling. Det är detta som landstinget nu överklagar.

– Vi anser fortfarande att vi inte gör något som bryter mot lagen. Vi köper inte läkemedel, vilket förvaltningsrätten anser. Vi säljer istället en läkemedelsrekommendation. Eftersom läkemedelsbolaget också anser att rekommendationen har ett värde kan vi teckna ett avtal som ger oss återbäring. Det ger en mer kostnadseffektiv vård och därmed möjlighet för oss att behandla fler patienter, säger Magnus Thyberg, chef vid läkemedelsenheten, Stockholms läns landsting.

Han poängterar att kammarrätten i Göteborg tidigare har kommit fram till en annan slutsats än förvaltningsrätten i ett liknande mål i Region Skåne. Även Konkurrensverket har gjort en annan bedömning i ett annat ärende.

– Det är uppenbart att rättsläget på området just nu är väldigt oklart. Det är också en viktig anledning till att vi överklagar förvaltningsrättens dom, säger Magnus Thyberg.

Mest läst