Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

”Hade fått ok för försäljning i liten skala”

Skåneapoteket i Eslöv är ett av de apotek som sålt läkemedel till partihandel för vidare export. Ägaren, apotekaren Magnus Wetter, ger sin version i Svensk Farmaci.

Som Svensk Farmaci och många andra medier rapporterade förra veckan utreder Läkemedelsverket nu några fall där apotek på olika sätt kan ha bedrivit partihandel med läkemedel utan tillstånd, vilket inte är förenligt med lagen om handel med läkemedel. Verket har i ett av fallen lämnat in en polisanmälan.

En av de aktörer som utreds är fristående Skåneapoteket i Eslöv som drivs av apotekaren Magnus Wetter.

– Jag vet inte om det är jag som är polisanmäld. Men det stämmer att jag har sålt läkemedel till en partihandlare i mindre skala, jag har aldrig dolt något för Läkemedelsverket, säger Magnus Wetter.

Har du inte varit medveten om att det är ett lagbrott?

– Jag har tidigare blivit informerad av Läkemedelsverket att öppenvårdsapotek får sälja läkemedel vidare till partihandlare i små mängder. Man kan naturligtvis fråga sig vad som är små mängder. Det har nämnts ”dyra cancerläkemedel” för hundratusentals kronor. De cancerläkemedel jag sålt vidare under de senaste månaderna motsvarar tre månaders förbrukning för sex personer, säger Magnus Wetter.

Varför gjorde du det?

– För att öka likviditeten så att det skulle bli möjligt att täcka glappet mellan utbetalning från landstinget och partihandlarnas krav på betalning. Glappet är ett stort systemfel som slår hårt mot enskilda entreprenörer. Det här måste beslutsfattarna inse och göra något åt om man vill att det ska vara möjligt att driva enskilda apotek, säger Magnus Wetter.

– Det är märkligt att Läkemedelverket spekulerar fritt om varför apoteken sålt läkemedel vidare till en partihandlare. Man misstänker att det gjorts för att tjäna pengar. Vore det inte bättre att fråga någon av apoteksinnehavarna vad anledningen är? Mig har man inte frågat.

Magnus Wetter har också reagerat på tidpunkten för Läkemedelsverkets utspel.

– Redan under försommaren i år blev Läkemedelverket varse om att ett antal apotek sålt läkemedel vidare till ett företag som har tillstånd för partihandel. Man kan undra över varför de går ut med det här och polisanmäler just nu, sex månader senare. Kanske är det ett sätt att visa beslutsamhet och avleda fokus efter den senaste tidens nyheter om dålig arbetsmiljö, chefsavhopp och vuxenmobbing på verket, säger Magnus Wetter.

– Verket har alltså vetat om det hela i över sex månader. Om det här nu är en så allvarlig överträdelse hade man kunnat sätta stopp långt tidigare om man hade velat.

– Man kan också fundera på vad som gör den här vidareförsäljningen så oerhört farlig, det handlar ju inte precis om förfalskade läkemedel. Parallellimport och export av kuranta läkemedel sker ju i hela Europa.

Mest läst